לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר
משך הקורס
40 שעות אקדמיות, על פני חודשיים וחצי.
דרישות קדם
ללא דרישות מוקדמות.
ספר כלול
אתיקה - ספרות
עו"ד נועם שפלטר

ספרי הקורס כוללים ספר תיאוריה שבו מפורט החומר לבחינה וחוברת תרגילים עם תשובות סופיות בלבד

לחנות >

קורס למועד אפריל/מאי 2024

תל אביב יום ג'
12/03/2024
יום ג'
17:00-21:00
מרצה: עו"ד אורי בר-משה
לקריאת הסילבוס לחצו כאן

סילבוס

סילבוס

א
א- לימודי דיני ניירות ערך
 • הרשות לניירות ערך – הסמכויות, תפקידים ודרכי הפעולה של הרשות לניירות ערך.
 • אחריות פלילית - הטעיה בדו"ח מיידי או תקופתי, הטעיה בנושא התשקיף, האחריות הפלילית של הדירקטורים, המומחים או פעילים בחברה.
 • תהליכי ההנפקה של ניירות ערך וכיצד יש להודיע על התוצאות שלהם.
 • תשקיף - מבנה התשקיף, פרטיו, ומהי צורתו.
 • הצעות ניירות ערך לציבור: הסיבה לחובת הפירסום, תשקיף ודרכים לקבל פטור ממנה.
 • מהות דו"ח הדירקטוריון, צורת דו"ח הדירקטוריון ומבנהו.
 • דו"ח תקופתי ודו"ח מיידי.
 • האחריות האזרחית של בעל השליטה, דירקטור, מנהל כללי, מומחה, או תובענה ייצוגית.
ב
חוק ההשקעות המשותפות בנאמנות - לימוד מושגי היסוד
 • קרן פתוחה - פרסום מחירים של מכירה וקניה, פרסום מחירי יחידה ומחירי פדיון, פרסום מחירי יחידה והשווי של היחידה בקרן נאמנות סגורה.
 • מהות קרן הנאמנות וכיצד יש להקים קרן נאמנות.
 • קרן נאמנות פתוחה לעומת סגורה - מהות ההבדלים שביניהם, כיצד ניתן לפרק את הקרנות ולשנות את סיווגם.
 • תשקיף קרן נאמנות - מהם פרטי התשקיף, מהו מבנה התשקיף וכיצד נראית הצורה שלו.
 • דו"ח קרן נאמנות - דו"ח על החזקת יחידות, דו"ח מיידי, דו"ח חודשי, דו"ח על הצבעת האסיפה הכללית.
 • אחריות מנהל קרן הנאמנות.
 • נאמן הקרן.
ג
דיני ניירות ערך - לימוד מושגי היסוד
 • תחומי האחריות השייכים לנושאי המשרה.
 • תחומי הסמכות של חברי הדירקטוריון ומהו תפקידם.
 • תזכיר התקנון ושינויים בדיני ניירות ערך.
 • נושאי משרה עם החברה – מהם האישורים להתקשרויות.
 • אסיפה של בעלי המניות.
 • דיני הון המניות והשינויים שלהם.
ד
לימודי אתיקה מקצועית
 • אתיקה בשירות לקוחות – נתינה של שירות לקוחות בשימוש הוגן.
 • מהי החובה לאי התלות של היועץ ההשקעות.
 • סוגי העבירות שיכול לעבור חבר בורסה בדיני ניירות הערך.
 • מהי ההבחנה המדוקדקת הקיימת בין שיווק השקעות לייעוץ השקעות.
 • התאמה לצרכי הלקוח – מהי החובה להתאמת ייעוץ/שיווק השקעות לצרכים האישיים של הלקוח.
 • דיני תרמיות בענייני ניירות ערך, פיצולים של פקודות, איך לבצע תיאום הוראות, כיצד ליצור השפעה על שערי ניירות ערך וכו'.
 • החובה המוטלת על המשווק והיועץ להמלצה בצורה זהירה ומיומנת, ולהצגה מאוזנת של הסיכונים והסיכויים.
 • - Front Runing גדר האיסור של שימוש במידע קיים על פעולות עתידיות של לקוחות.
 • חוק ההסדרה של עיסוק בייעוץ/שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות משנת 1995. [פרק ד']
 • החובה של היועץ/משווק לנאמנות ללקוח.
 • חובת היועץ לשימוש במידע ולספק אותו ללקוח.
 • חובת ההדגשה של היועץ/משווק על סיכונים מיוחדים.
 • דינים כללים של ההתנהגות שאינה הולמת בעל רישיון לשיווק או לייעוץ השקעות.
 • חובת ההצגה של המידע שהתקבל מהלקוח בנאמנות.

לימודי קורס אתיקה ודיני ניירות ערך במכללת אורין שפלטר נועדו בכדי להכין את התלמידים שלנו לקראת הבחינות של הרשות לניירות ערך.

 

קורס זה הוא קורס יסוד הנלמד במסגרת מסלול יעוץ או שיווק השקעות וניהול תיקים בכדי לקבל הסמכה לרשיון יעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים.

על מנת לקבל את התעודה יש להשלים גם את קורסי היסודבכלכלה, חשבונאות ומימון ומקצועות הגמר - מקצועית א' ומקצועית ב' (למנהלי תיקים).
בד"כ הקורס נלמד ביחד עם קורס נוסף ממקצועות היסוד שהוזכרו.

לאחר מכן יוכל התלמיד לעסוק בתור יועץ השקעות בבנק, משווק השקעות בבית השקעות או מנהל תיקי השקעות מקצועי.

מרצים מומחים ומנוסים יעבירו את השיעורים בשימוש של עזרי לימוד מתקדמים.
כהשלמה לחומר המועבר בקורס, לתלמידים יחולקו ספרי לימוד ובהם נמצאים תרגילים רבים שיעניקו מענה לצרכי התלמידים. בנוסף, כל תלמיד יקבל קוד גישה לאתר האינטרנט ששם ניתן לתרגל את כל החומר הנלמד.

 

תכלית הקורס

לתת לכל תלמיד את כל הידע והכלים הנדרשים בכדי לעמוד במבחן לקבלת רישיון מטעם הרשות לניירות ערך לעסוק בייעוץ פנסיוני /שיווק פנסיוני/ניהול תיקים.

 

למי הקורס מיועד?

הלימודים מיועדים לכל מי שמעוניין ברישיון יעוץ, שיווק השקעות או ניהול תיקים.
תלמידים בעלי תואר או זכאות לתואר במנהע"ס, כלכלה או חשבונאות הלומדים במוסד אקדמי מוכר, זכאים לפטור מיתר בחינות היסוד, ועל כן עליהם לעבור רק בחינה זו באתיקה על מנת לגשת למקצועות הגמר.
 

אילו מבחנים צריך לעשות בכדי לקבל את הרישיון?

בכדי לקבל את הרישיון של ניהל/שיווק או יעוץ פנסיוני, יש לעבור בנוסף את יתר בחינות היסוד בחשבונאות, כלכלה ומימון ואת בחינות הגמר במקצועית א' ומקצועית ב'. 

ניתן לגשת למבחנים: אתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך גם לפני קבלת התואר.

 

מהן דרישות הקורסים?

מטרת הבחינה באתיקה ודיני ניירות ערך היא להעריך את הידע של התלמיד בנושאים הבאים:

· החוק להשקעות המשותפות בנאמנות ותקנותיו.

· ההליכים הקיימים בשוק המשני.

· דיני שיפוט והעונשים המוטלים על העוברים על החוק.

· בקיאות בחוקים הנוגעים לניירות ערך הכוללים תרמית, האיסור להשתמש במידע פנים ועבירות של עובד אשר חבר בבורסה

· ידע בסיסי בחוקי העונשין ובדברים הנוגעים לעבירות הונאה, מרמה, רישום שקרי במסמך תאגיד, זיוף, סוגי עברות של עובדים ומנהלים בתאגיד.

· ידע בסיסי בחוק להגנת הפרטיות.

· גילוי של בקיאות בחוקים להסדרת העיסוק של ייעוץ/שייוק/ניהול תיקי השקעות והתקנות שיצאו על פיו, המתחילים מההגדה של העיסוקים אשר טעונים רישיון, הגדרת החובות של בעלי רישיון שיווק/ייעוץ/ניהול תיקי השקעות ועבירות משמעת בתחום.

· גילוי ידע בסיסי בדיני חברות.

· הצעת ניירות ערך בשוק הראשוני לציבור.

· ידע בסיסי על התנהגות אתית, והמקצועיות והאחריות אשר צריכים להיות אצל אלו העוסקים ביעוץ, שיווק או ניהול תיקי השקעות

 

למידע נוסף - https://isaexams.co.il/faq.aspx

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.