לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

הגדרות:

משתמש/מנוי: כל מי שעושה שימוש באתר / גולש בו / רוכש באתר ו/או עושה שימוש בקוד הרשאה לאתר או לחלקיו.
החברה: אורין-שפלטר השכלה פיננסית בע"מ ו/או כל חברה בבעלותה.
האתר: www.oscapital.co.il

 

כללי

 1. כל מקום שיוזכר בתקנון לשון זכר הכוונה לזכר ו/או נקבה ו/או לכל ישות משפטית.
 2. גלישה/ כל שימוש באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, לכל דבר ועניין.
 3. השימוש באתר הינו לשימוש אישי ואינו לשימוש מסחרי. אין לעשות שימוש בחומרים אשר כלולים באנליזות ו/או בכתבות ו/או בכל תוכן אחר ו/או בספרי הלימוד ו/או בקורסים ו/או בקטעי וידאו ו/או באתר האינטרנט לשימוש מסחרי ו/או כחומר עזר בהעברת שיעורים ו/או כעזר בהעברת שיעורים פרטיים ו/או כל שימוש אחר שאינו אישי.
 4. השימוש באתר האינטרנט מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.
 5. האתר כולל תכנים מסחריים ומודעות פרסומת הנמסרים לפרסום מטעם מפרסמים שונים. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים באתר ולכל תוצאה בגין השימוש במוצרים ו/או השירותים המפורסמים ו/או בגין הסתמכות על הפרסומים. פרסום התוכן אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר.
 6. חל איסור מוחלט לפרסם ו/או לבצע קידום מכירות באתר שלא במסגרת החברה והודעות המכילות דברי פרסומת ימחקו.
 7. בעצם השימוש באתר המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר לצורך פרסום ו/או קידום מכירות ו/או פניה למשתמשים אחרים לביצוע פרסום ו/או קידום מכירות.
 8. במידה ומשתמש יפר את סעיף 7 ,מוסכם כי הפיצוי המוסכם יהיה תשלום של 2,500 ₪ בגין כל הודעה שפורסמה ו/או נשלחה למשתמש אחר. תשלום פיצוי מוסכם זה לא שולל את זכותה של החברה לתבוע בגין נזקים שיגרמו לה.
 9. לאחר השלמת הליך ההרשמה והתשלום יקבל כל מנוי שם משתמש וסיסמא, לאחר שימסור פרטים אישיים. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה.
 10. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. על המנוי האחריות לשמור על סודיות פרטים אלה והוא האחראי הבלעדי לשימוש אסור בפרטים. אין להעביר את הפרטים לצד שלישי. על כן, יש לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה.
 11. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 12. חובה למלא פרטים נכונים בעת ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו ע"י המשתמש פרטי זיהוי שגויים , יישא המשתמש באחריות לכל נזק שייגרם לחברה בשל כך לרבות תשלום בגין דמי משלוח וטיפול, ללא הוכחת נזק.
 13. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או בפקס ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המנוי ו/או באמצעות קבלת הודעה מהאתר וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ושינוים אלו יחולו על המשתמש והחברה.
 15. על כל רכישה דרך האינטרנט חל חוק הגנת הצרכן.
 16. לא ניתן לבטל הזמנת קוד גישה לאתר האינטרנט לאחר השימוש הראשוני בקוד על ידי הלקוח.
 17. הלקוח מסכים לכך כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בכתובת שניתנה לה ע"י המשתמש לצורך דיוור בעניין מבצעים ומוצרים חדשים אלא אם כן יביע הלקוח את התנגדותו לכך בכתב באמצעות טופס הפניה או במייל או בפקס המפורטים בדף צור קשר באתר.
 18. כל התכנים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים. זכויות היוצרים שייכים בלעדית לחברת אורין שפלטר השכלה פיננסית בע"מ ואין לעשות בתכנים אלה כל שימוש ללא אישור החברה מראש ובכתב. החומרים המוגנים כללו כי טקסט, תמונה, קישורים, קטעי וידאו או קול, ציורים, גרפיקה, קבצים מכל סוג או כל מידע אחר המופיע באתר. השימוש בתכנים אלה הינו לצורך שימוש אישי ולא מסחרי ורק לאדם אשר רכש את קוד הגישה לאתר.
 19. המנוי מתחייב שלא לעשות בכל מידע הכלול באתר שימוש כלשהו ובין השאר, העתקה, הדפסה, פרסום, עריכה, הצגה לצד ג', שידור וכו' בצורה ישירה או עקיפה.
 20. התכנים הכלולים באתר זה משקפים את חוות דעת המחברים בלבד ולא משקפים התאמה מלאה לצרכי כל משתמש. על כן, האתר, החברה ו/או הכותבים, לא יישאו בכל אחריות בגין התכנים המופיעים באתר זה. האתר ו/או החברה משקיעים משאבים רבים על מנת למנוע טעויות ו/או תקלות בתכנים ו/או בתפעול האתר, אך יתכנו טעויות ו/או תקלות. האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות בגין טעויות ו/או תקלות כלשהן. על כן, המנוי יהיה האחראי הבלעדי בגין השימוש בתכנים המפורסמים באתר זה.
 21. כל האמור ומפורסם באתר אינו ייעוץ השקעות ולא ייחשב כייעוץ השקעות. לצורך קבלת ייעוץ השקעות, יש לפנות לבעל רישיון לייעוץ השקעות ו/או ניהול תיקים, על מנת לקבל ייעוץ אישי, ואין להסתמך על הכתוב באתר זה ו/או על חלקו.
 22. החברה מצהירה כי היא ו/או מנהלי האתר ו/או עובדי החברה ו/או כותבי התכנים מטעמה ו/או מנהלי הפורומים מטעמה עשויים להחזיק בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים, המוזכרים בפרסומים השונים באתר ו/או בניתוחי השוק ו/או בתגובות הפורומים ו/או באנליזות. אין לראות בכתוב כהמלצה כלשהיא לעשיית עסקה בניירות ערך ו/או השקעה פיננסית אחרת.
 23. באתר מתפרסמים, בין השאר, תכנים ופרסומים אשר נכתבו על ידי משתמשי האתר. החברה רשאית לבדוק ו/או לערוך את התכנים לפני ו/או אחרי פרסומם.
 24. החברה לא תהיה אחראיות בכל אחריות לתכנים אשר נכתבים על ידי המשתמשים באתר והאחריות המלאה על התכנים ו/או על תוצאותיהם חלה אך ורק על המשתמש אשר רשם את אותם תכנים. עצם פרסום המידע על ידי החברה אינו מטיל עליה כל אחריות בגין התוכן ואינו מבטא את עמדת החברה בנושאים שונים ו/או את דיוקם של הדברים ו/או אמינותם.
 25. משתמש אשר מפרסם תכנים באתר מצהיר בעצם הפרסום כי הוא האחראי בגין כל התכנים שהעלה.
 26. אין לפרסם באתר כל תוכן פורנוגרפי, תוכן הקשור לקטינים, סיסמאות של משתמשים או פרטי כרטיסי אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, תוכן המפר זכויות יוצרים או סימן מסחר, לשון הרע או מידע הפוגע בפרטיות אדם ו/או מפר צו בית משפט בגין איסור פרסום, תוכן שיקרי או מטעה, תוכן תוך התחזות לאחר, פרסומות, גזענות ו/או כל תוכן המעודד ביצוע עבירות.
 27. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, עיצובו והתכנים הכלולים בו. כמו כן, החברה רשאית לגבות תשלום בגין התכנים המפורסמים כולם ו/או חלקם. החלטה כאמור תהיה חד צדדים על ידי החברה ומשתמש לא יוכל לתבוע בגין כל נזק שיגרם לו בגין החלטה זו ו/או ביצועה.
 28. התכנים הנכללים באתר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים ועשויים להשתנות מעת לעת. פרסום המידע אינו מהווה קבלת אחריות על תוכנו.
 29. ידוע למשתמשים כי האתר הינו בעל אופי כלכלי ועל כן אין להפר כל חוק מחוקי מדינת ישראל הנוגע לעבירות כלכליות כגון, הרצת מניות, תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים וכו'. כמו כן, אין להפר את הוראות הבורסה לניירות ערך ו/או הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.
 30. החברה מצהירה כי בכל מקרה בו יהיה חשד לביצוע עבירה כלכלית, יועבר המידע לרשות ניירות ערך ולמשטרת ישראל בצירוף פרטי הגולש בעל התוכן העברייני והחברה לא תהיה אחראית לכל פעולה אשר תנבע מהעברת הפרטים.
 31. החברה מחוייבת על פי חוק למסור פרטי משתמשים לרשות חוקרת מוסמכת בכל מקרה של חשד לעבירה.
 32. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת אשר דינה להישפט במערכת המשפט הישראלית תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

 

תקנון הרכישה באתר

יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

 

כללי
 1. האתר נמצא בבעלות חברת אורין-שפלטר השכלה פיננסית בע"מ, להלן בעל האתר, ומנוהל על ידו.
 2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם.
 3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 7. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
 8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

מוצרים ואספקתם
 1.  האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.
 2. בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.
 3. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.
 4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
 5. בעל האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לכתובת הדואר האלקטרוני שהוקלדה בעת הרישום.
 6. במקרה של רכישת מוצר אשר מתקבל בצורה אלקטרונית דרך רשת האינטרנט, ידאג בעל האתר לאפשר קישורית לשרת, דרכה ניתן יהיה לבצע הורדה ו/או צפייה של המוצר, בהתאם לתנאי הרכישה של המוצר.
 7. בעל האתר לא יהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  7.1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
  7.2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  7.3. כל סיבה שאינן בשליטת בעל האתר.
 8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 9. בעל האתר איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.
 10. רכישת נקודות לצורך צפיה בשיעורים הינה בתוקף לסמסטר בו נרכשו הנקודות, ובנק הנקודות יתאפס עם סיום הסמסטר וסגירת ההרשאה באתר. לא ניתן לצבור נקודות ולא יינתן החזר בגין אי ניצול כלל הנקודות.
 11. קבלת גישה לאתר הלימודים, במסגרת רכישת קורס, מקנה נקודות קרדיט לצפייה בשיעורים מצולמים. נקודות שלא ינוצלו במסגרת הזמן שניתן במקור, ובמהלך הסמסטר הרלוונטי, ימחקו, ולא ניתן יהיה לשמור, לצבור או להשתמש בהן בקורסים אחרים או נוספים באותו מקצוע.

 

אופן הרישום
 1. יש להקליד את כל הפרטים אשר יופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכל פרט אחר אשר יידרש.
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 3. הרכישה אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר אשר ייקבע על ידי החברה.
 4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
 5. בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, הפקדתו בחשבון בעל האתר ואישור הבנק על פירעונו (כשלושה ימי עסקים מיום הפקדת השיק).
 6. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
 7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 8. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.

 

ביטול עסקה
 1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.
 2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה ו/או לפני שנשלח לרוכש קוד גישה לאתר, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
 3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר ו/או השירות, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
 4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
 5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
  5.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
  5.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
  5.3. טובין שיוצרו או הודפסו בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
  5.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית ו/או קבלת קוד גישה לצפייה בהם.
 6. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
 7. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
 8. החזר המוצר מותנה בתנאים הבאים:
  8.1. המוצר הנרכש הינו תוכנה בגרסה מלאה הכוללת תקע הגנה וכל חבילת התוכנה מוחזרת בשלמותה ובאופן תקין, כולל התקליטור, האריזה, החוברת ותקע ההגנה.
  8.2. המוצר הנרכש הינו תוכנה הכוללת מפתח הגנה מספרי אשר לא נעשה בו עדיין שימוש (אקטיבציה) ואשר ימחק מהמחשב עליו הותקן.
  8.3. המוצר הנרכש הינו קוד גישה לאתר אשר לא נעשה בו עדיין שימוש.
 9. בכל מקרה לא תבוטל עסקה בה הרוכש רכש שדרוג מוצר, ואשר אינו כולל תקע הגנה, וזאת בהתאם לחוק המחשבים לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק, התשנ''ה-1995.
 10. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 11. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ביטול מכירות מצד בעל האתר
 1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
  1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.
אבטחה ופרטיות
 1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

 

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל: info@osfinance.co.il
 2. ניתן גם לשלוח פניה בדואר רגיל לפי הפרטים הבאים:
  אורין-שפלטר השכלה פיננסית בע"מ
  יגאל אלון 123
  תל אביב
 3. ניתן לפנות בטלפון: 03-9444567
© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.