לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר
משך הקורס
105 שעות אקדמיות כשלושה-ארבעה חודשי לימוד
דרישות קדם
אין. בוגרי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות פטורים מבחינה זו
ספר כלול
חשבונאות - ספרות
יואב דוידוביץ'

ספרי הקורס כוללים ספר תיאוריה שבו מפורט החומר לבחינה וחוברת תרגילים עם תשובות סופיות בלבד

לחנות >

קורס למועד ספטמבר 2024

תל אביב יום ג'
21/05/2024
יום ג'
17:00-21:00
מרצה: יואב דוידוביץ'
חיפה יום א'
26/05/2024
יום א'
17:00-21:00
מרצה: סער דרורי
תל אביב יום ה' בוקר
30/05/2024
יום ה'
09:00-13:00
מרצה: רחל חיון
תל אביב יום ב'
27/05/2024
יום ב'
17:00-21:00
מרצה: שי פורז
לקריאת הסילבוס לחצו כאן

סילבוס

סילבוס

א
עקרונות חשבונאיים מקובלים
 • עקרון העסק החי (going concern)
 • עקרון השמרנות
 • בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים
 • עקרון העלות ההיסטורית
 • עקרון הקבלת הכנסות להוצאות
 • עקרון הגילוי הנאות
 • עקרון המהותיות
 • עקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות כספיים
ב
מבנה הדוחות הכספיים בחשבונאות
 • המאזן - מלאי, השקעות, רכוש קבוע, התחייבויות, הון עצמי
 • דו"ח רווח והפסד - הכרה בהכנסות, מבנה, מסים, הוצאות מימון, יוצאים מן הכלל
 • דו"ח על השינויים בהון העצמי - מבנה והרכב
 • דו"ח על תזרימי המזומנים - פעילות שוטפת, פעילות השקעה, פעילות מימון
 • דו"חות כספיים מותאמים
 • דו"חות כספיים מאוחדים
 • שיטת השווי המאזני
 • ביאורים לדו"חות הכספיים
 • אירועים לאחר תאריך המאזן
 • רווח למניה
 • דו"חות כספיים לתקופת ביניים
ג
ניתוח הדו"חות הכספיים
 • יחסים פיננסיים
 • יחסי נזילות
 • יחסי רווחיות
 • יחסי איתנות פיננסית
 • מדדים תפעוליים

קורס בחשבונאות 
קורס הכנה לקראת מבחני רשות ניירות ערך בחשבונאות לשם קבלת רישיון של יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקים, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני

הקורס בחשבונאות יכלול את כל הנושאים המפורטים להלן, ובהתאם לדרישות הרשות ניירות ערך.

חשבונאות – 105 שעות אקדמיות

השיעורים מועברים על ידי מרצים מנוסים תוך שימוש בעזרי לימוד מתקדמים, כגון מצגות בנושאים השונים.

כמו כן, לתלמידים יחולקו ספרי לימוד "חשבונאות" כהשלמה לחומר המועבר לקורס, לשם מענה כולל לצורכי התלמידים כגון: הסברים מורטים ותרגילים רבים. בנוסף, כל תלמיד יקבל קוד גישה לאתר אינטרנט של הקורס בחשבונאות לתרגול נוסף, הכולל פתרונות מפורטים והסברים.

מטרת המסלול

הקניית ידע וכלים הנדרשים לעמידה במבחן "חשבונאות" לשם קבלת רישיון יועץ השקעות/משווק השקעות/ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך, יועץ פנסיוני /משווק פנסיוני מטעם משרד האוצר

קהל היעד

הקורס רלוונטי לכל המעוניינים ברישיון ניהול/שיווק/ייעוץ השקעות
כמו כן הקורס רלוונטי לכל המעוניינים ברישיון שיווק/ייעוץ פנסיוני

מבחנים המשך נדרשים לשם קבלת רישיון ניהול/שיווק/ייעוץ השקעות:

חשבונאות
מימון סטטיסטיקה
דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים)
מקצועית ב' (ניהול תיקים בלבד)


מבחנים המשך נדרשים לשם קבלת רישיון שיווק/ייעוץ פנסיוני:

חשבונאות
מימון סטטיסטיקה
יסודות הביטוח
מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים)
גמר פנסיוני


דרישות

על הניגשים למבחן בחשבונאות לגלות הבנה בקריאת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים ותקנות ניירות ערך הנוגעות לעריכתם של דוחות כספיים. על הנבחן להפגין ידע בניתוח הדוחות הכספיים ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים.

 

למידע נוסף - https://isaexams.co.il/faq.aspx

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.