אתרי קבוצת אורין-שפלטר:

הקורס מכין את משתתפיו לבחינות רשות ניירות ערך בארץ בתחום ניהול תיקים וייעוץ השקעות

לקבלת פרטים נוספים:
 

 

סרטונים לדוגמה

                   

 

              

מועדים ומיקום מועד נובמבר 2016

תל-אביב

נתניה

 

 

קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית 

קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית הוא קורס הכנה לכל מי שרוצה להיות יועץ השקעות, משווק השקעות, או מנהל תיקים ומחוייב לעבור את מבחני הרשות לניירות ערך. הנושאים שיכללו בתוכנית הקורס הם בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך ומפורטים להלן.

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית – 45 שעות אקדמיות.

צוות המרצים בקורס הינו בעל ניסיון רב ובמהלך קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ישתמש בעזרי לימוד מתקדמים.

בנוסף, יחולק לתלמידים ספר הלימוד " דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית " כהשלמה לחומר המועבר ולשם מענה כולל לצורכי הסטודנטים כדון : הסברים מורטים ותרגילים נוספים. בנוסף תינתן גישה לאתר אינטרנט ובו תרגול נוסף, שם גם יוכלו הסטודנטים למצוא פתרונות מפורטים והסברים.

מטרת קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית 

הקניית הידע והכלים הנדרשים לצורך עמידה במבחן דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית הדרוש לקבלת רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות, או מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

קהל היעד

  • תלמידי שנה שלישית ובעלי תוא רלוונטי (כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות) ממוסדות אקדמאיים מוכרים הצפויים לסיים את התואר בסוף שנת הלימודים הקרובה.
  • קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית רלוונטי לכל המעוניינים ברשיון ניהול, שיווק או  ייעוץ השקעות.

מבחנים המשך נדרשים לקבלת רישיון:

  1.  מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים)
  2. מקצועית ב' (ניהול תיקים)
  3. פטורים ממבחני יסוד (כלכלה, מימון סטטיסטיקה, חשבונאות)

למבחן בנושא דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ניתן לגשת לפני קבלת הזכאות לתואר. לבחינות הגמר במקצועית א' ו-ב' יוכלו לגשת רק הסטודנטים שבידם הזכאות שתאפשר את קבלת הפטור ממבחני היסוד, או כאלו שכבר עברו את מבחני היסוד.

סילבוס

דרישות : 

מבחני הרשות לניירות ערך באים לבדוק את ידיעתו של הסטודנט בנושא דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית לרבות בנושאים הקשורים בהצעת ניירות ערך לציבור בשוק הראשוני והליכים בשוק המשני, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, תקנות לפיו ומושגי יסוד בדיני החברות. על הנבחן לגלות בקיאות בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,  התשנ"ה -1995 , תקנות לפיו, החל מהגדרת העיסוקים טעוני רשיון, דרך החובות המוטלות על בעל רשיון וכלה בעבירות משמעת, שיפוט ועונשים; הנבחן יידרש להוכיח הבנה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, בנושאים של תרמיות בניירות ערך, איסור שימוש במידע פנים ועבירות עובד חבר בורסה; על הנבחן לגלות ידע כללי בחוק העונשין, התשל"ז- 1977, בכל הקשור לעבירות מרמה, זיוף, הונאה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, בכל הקשור לעבירת הפגיעה בפרטיות. על הנבחן להוכיח הבנה בכללי ההתנהגות האתית והאחריות המקצועית הדרושים לעוסקים בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

פירוט הנושאים למבחן בנושא דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית :

חלק א' – דיני נירות ערך: 

-            חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות לפיו

1.       רשות ניירות ערך : תפקידי הרשות, סמכויות ודרכי פעולת הרשות.

2.       הצעת ניירות ערך לציבור : מדוע חובת הפרסום, תשקיף ופטורים ממנה.

3.       מהם פרטי התשקיף, מהי צורתו ומהו מבנה התשקיף.

4.       הליכי ההנפקה וכיצד להודיע על תוצאותיה.

5.       דו"ח מיידי ותקופתי

6.       דו"ח דירקטוריון – מהי מהות הדו"ח , מהו מבנהו וצורתו.

7.       אחריות פלילית :

א.       הטעיה בתשקיף, הטעיה בדו"ח תקופתי או מיידי.

ב.       אחריותם הפלילית של דירקטורים, פעילים בחברה, או של מומחים.

8.       אחריות אזרחית:

א.       האחריות האזרחית של בעל השליטה, דירקטור, מנהל כללי או מומחה.

ב.       תובענה ייצוגית

-          מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 ותקנות לפיו.

1.      קרן נאמנות – מהי מהותה ומהו אופן הקמתה.

2.      הנאמן ועיקרי הנאמנות

3.      מהי אחריותו של מנהל הקרן.

4.      מהם פרטי התשקיף של קרן, מבנה התשקיף וצורתו.

5.      ההבדלים בין קרן נאמנות פתוחה לסגורה, שינוי הסיווג ופירוק הקרנות.

6.      דו"ו מיידי, דו"ח חודשי, דו"ח על החזקת יחידות ודו"ח על הצבעת האסיפה הכללית.

7.      פרסומי המחירים של מכירה וקניה, פרסומי מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה, פרסומי מחיר יחידה ושוויה של היחידה בקרן סגורה.

-          מושגי יסוד דיני ניירות ערך ובכללם: 

1.      תזכיר תקנון ושינויים.

2.      סמכויות הדירקטורים ותפקידיהם.

3.      מהי האחריות של נושאי משרה.

4.      אישור התקשרויות של נושאי משרה עם החברה.

5.      אסיפת בעלי מניות

6.      הון המניות ושינוי שלו.

-          חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 ותקנותיו.

-          חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000, חוק איסור מימון טרור התשס"ה 2004 ותקנותיהם.

חלק ב' – אתיקה מקצועית

א.      עבירות על דיני ניירות ערך לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח 1968 

1.      תרמית ניירות ערך, פיצול פקודות, יצירת השפעה על השער של ניירות ערך, תיאום הוראות וכו'

2.      איסור על שימוש במידע פנים.

3.      חבר בורסה והעבירות שהוא יכול לבצע על דיני ניירות ערך.

ב.      אתיקה מקצועית – כללי 

1.      הבחנה מדוקדקת בין יועץ השקעות למשווק השקעות.

2.      החובה לאי תלותו של היועץ.

3.      חובת הנאמנות ללקוח.

4.      חובת ההתאמה של שיווק השקעות או ייעוץ השקעות לצורכי הלקוח.

5.      חובת השימוש במידע והספקתו ללקוח.

6.      החובה שיש ליועץ/משווק השקעות להמליץ במיומנות ובזהירות תוך הצגה מאוזנת של הסיכויים והסיכונים.

7.      החובה להדגיש סיכונים מיוחדים.

8.      מתן שירות ללקוח תוך הגינות מלאה.

9.      הצגת מידע שנתקבל בנאמנות ללקוח.

10.  איסור על שימוש במידע קיים על פעולותיהן העתידיות של לקוחות (Front Running)

11.  התנהגות כללית שאינה הולמת בעל רשיון לשיווק או ייעוץ השקעות.

12.  פרק ופרק ד' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995.

המנהל האקדמי

עו"ד נועם שפלטר - שותף ומנכ"ל הקבוצה

אחראי על הפיתוח העסקי והאסטרטגיה, קשרי משקיעים ותקשרת. מרצה בכיר מזה מספר שנים במגוון מקצועות רב. בעל תואר במנהל עסקים ותואר ראשון במשפטים. איש הייטק לשעבר בתפקידי מערכות מידע ופיתוח עיסקי. הקים וריכז אקדמית מספר מסלולי לימוד בתחום שוק ההון ומערכות מידע במכללות ואוניברסיטאות. יועץ לסטארט-אפים בארץ ובחו"ל. כתב את ספר הקורס "קורס בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית".

 

לקבלת פרטים נוספים:
 
 
 
 
פורסם ב: 16:45 30/12/2010 | מאת: אורין-שפלטר השכלה פיננסית