לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

סעיף 9(7א) - מיסוי מענקי פרישה

ניתוק יחסי עובד מעסיק – 6 חודשים.


מענק פרישה כולל:

פיצויי פיטורין – בקופות ומהמעסיק במזומן

מענק הסתגלות

פדיון ימי מחלה.

פיצוי בגין אי הודעה על פרישה.

דמי שתיקה

מענק שנים עודפות – שמתקבל בעזיבת עבודה (לא לפני)

(פדיון ימי חופשה והבראה לא חלק ממענק הפרישה)

 

סעיף 9(7א) - פטור למענקי פרישה


שלבי עבודה לחישוב פטור מענקי פרישה :

1. יש לקחת את הנמוך מבין: * "שכר אחרון" / תקרה בסעיף 12,420 (בשנת 2020).

2. יש לכפול את התוצאה שקיבלנו ב-1 במס' שנות הוותק.

התוצאה שקיבלנו הינה המענק הפטור.

 

*"שכר אחרון" : משכורת למעט החזר הוצאות ושווי רכב.

(בפרקטיקה מחלקים את ההבראה ל- 12, והחלק ה- 1/12 מתווסף למשכורת האחרונה)

 

דוגמה:

שכר אחרון 15,000, וותק 10 שנים, מענק פרישה 150,000.

 

חישוב מענק פרישה חייב במס:

מענק פרישה 150,000

פטור 9(7א) (124,200) = 10 X 12,420 / 15,000

חייב 25,800

 

רשימת מסמכים נדרשים למס הכנסה – עזיבת עבודה

 • טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד – בטופס זה מפורטים כל כספי מענקי הפרישה להם זכאי העובד.
 • שלושה תלושים אחרונים.
 • טופס עזר למילוי טופס 161/ערכי פדיון – נתונים מהחברות המנהלות לגבי הפיצויים שבקופות (יתרה עדכנית, פיצויים קצבתיים/הוניים, שם המעסיק, מס' תיק הניכויים).
 • טופס עזר למילוי טופס 161/ערכי פדיון – נתונים מהחברות המנהלות לגבי הפיצויים שבקופות (יתרה עדכנית, פיצויים קצבתיים/הוניים, שם המעסיק, מס' תיק הניכויים).

 

דגש : המנהל (פקיד השומה) והמעסיק (הנחיה חדשה החל מ- 12/2018) יכולים לאשר פטור מוגדל עד 150% מהשכר האחרון (אך לא יותר מהתקרה – 12,420) .

 

דוגמא :

שכר אחרון 8,000, וותק 10 שנים, מענק פרישה 130,000.

פתרון :

מענק פרישה 130,000

פטור 9(7א) (120,000) = 10 X 12,000 = 150% X 8,000 / 12,420

לפי הנמוך

חייב 10,000

 

הגדלה של המשכורת לפני פרישה : למנהל יש סמכות להתעלם מההגדלה במשכורת אשר נעשית לפני הפרישה אם הוא שוכנע שההגדלה נעשתה רק לצורך קבלת הפטור. (בחודש האחרון ישנן תוספות כגון פדיון ימי חופשה, בונוסים ועוד)

עבודה חלקית בשנים שלפני הפרישה: החוק מתייחס למקרה בו בשנים האחרונות עבד העובד במשרה חלקית, במקרה זה קובע הסעיף שלגבי השנים שבהם עבד במשרה מלאה, תובא בחשבון המשכורת שהייתה משתלמת על המשרה המלאה.

(אם בעבר עבד במשרה חלקית והיום במשרה מלאה – מתייחסים אבל לטובת הנישום)

 

תכנון פרישה

 

דוגמה:

עובד פרש ממקום העבודה לאחר 15 שנות ותק, בעשר השנים הראשונות עבד ב-100% משרה, ובחמש השנים האחרונות עבד ב-70% משרה.

משכורתו האחרונה עמדה על סך של 4,000 ₪.

מענק פרישה שהתקבל – 150,000 ₪.

 

חישוב:

 חישוב                    משכורת אחרונה               אחוז משרה                שנות ותק

4,000/70%           5,714                              100%                       10

                              4,000                              70%                         5

 


חישוב משכורת משוקללת:

5,143 = 5 * 4,000 + 10 * 5,714

15

חישוב הפטור:

115,718 = 15 * 7,714.5 = 150% * 5,143 / 12,420

לפי הנמוך

מענק פרישה חייב:

34,282 = 115,718 – 150,000

 

אפשרויות מיסוי :

 1. לשלם מס בשנת המס השוטפת - לפי שיעור המס השולי של הנישום בשנת העזיבה.
 2. פריסת המענק החייב 8(ג) – חלוקה באופן שווה של מענק הפרישה החייב במס, כאשר כל חלק מחויב לפי שיעור המס השולי בשנת המס אליה הוא משויך.
 3. לבקש רצף זכויות לקצבה – לבקש שהפיצויים בקופה יתקבלו כקצבה חודשית בעתיד.
 4. לבקש רצף זכויות – רצף זכויות לפיצויים (כל המענק, חלק חייב+פטור) – לבקש להשאיר/להפקיד את כל כספי הפיצויים בקופה על שמו של הנישום, כאשר מועד ההתחשבנות המיסוית יהיה ביום שיעזוב את המעסיק הבא, אלא אם ממשיך עם הרצף.

 

פריסת פיצויי פיטורין : 8(ג)

פריסת מענק פרישה הינה לצורך חישוב המס בלבד (המענק לא מתקבל בתשלומים במשך שנות הפריסה). ניתן לפרוס לשנים קדימה או אחורה, לא ניתן לפרוס מעבר

ל – 6 שנים.

חישוב שנות פריסה לשנים קדימה - כל 4 שנות וותק מהוות שנת פריסה אחת.

חישוב שנות פריסה לשנים אחורה – כל שנת וותק מהווה שנת פריסה אחת.

מי שפרש ברבעון האחרון של השנה (מ- 1.10) יוכל לבקש פריסה קדימה ללא השנה השוטפת.

הערה:

פרישה בתאריך 30 בספטמבר בטופס 161 מאפשרת פריסה מהשנה העוקבת.
בחלוקה לשנות הפריסה יש לעגל למעלה תוצאה מעל חצי.
ניתן להעניק פטור 9(5) בכל שנת פריסה.
נישום יבקש פריסה בטופס 116ג.

 

דוגמאות לחישוב שנות פריסה קדימה:

שנות ותק               חישוב               שנות פריסה

4                           4/4                  שנה פריסה

8                           8/4=2              שנתיים פריסה

6                           6/4 = 1.5         שנתיים פריסה

28                         28/4=7            לא מעבר לשש שנות פריסה

 

דוגמא :

נישום עבד במשך 16 שנים, משכורת אחרונה 6,000, קיבל פיצויים 200,000 ₪.

המנהל אישר הגדלת המשכורת האחרונה ב- 150%.

 

פתרון :

12,420/ 9,000 = 150% * 6,000 - כנמוך

 

מענק פרישה 200,000

פטור 9(7א) (144,000) = 16 X 9,000

חייב 56,000

 

16

4 = 4 (4 שנות וותק מהוות שנת פריסה 1)

 

פריסה: 14,000= 4 : 56,000

 

בדיקת כדאיות לפריסת מענק חייב:


דוגמה:

עזיבה בתאריך 31.10.2019

משכורת אחרונה – 19,000 ₪.

שנות וותק – 12.

סה"כ מענקי פרישה מהמעסיק ומהקופות – 300,000 ₪.


הנישום (זכר, יליד 1956) מבקש למשוך את כל מענקי הפרישה, לנצל את הפטור המקסימלי ולפרוס באופן אופטימלי.

 

נתוני הכנסות מיגיעה אישית לפי שנים (למעט מענק פרישה):

2019 – 250,000 ₪

2020 – 312,000 ₪

2021 – 312,000 ₪

2022 – 320,000 ₪

2023 – 144,000 ₪

2024 – 144,000 ₪

2025 – 144,000 ₪

 

 תכנון פרישה

תכנון פרישה

חישוב מענק פרישה פטור / חייב במס:

סה"כ מענק פרישה 300,000

פטור לפי סעיף 9(7א) (148,560) = 12 * 12,380 – תקרת פטור בשנת 2019 (שנת עזיבת העבודה)

מענק פרישה חייב במס 151,440


חישוב מקסימום שנות פריסה קדימה:

3 = 4 : 12

ניתן לפרוס החל משנת 2020 בשל עזיבת עבודה ברבעון האחרון של השנה, יש לבדוק כדאיות.

 

2019 – 250,000 ₪ - שיעור מס שולי 35%

2020 – 312,000 ₪ - שיעור מס שולי 35%

2021 – 312,000 ₪ - שיעור מס שולי 35%

2022 – 320,000 ₪ - שיעור מס שולי 35%


מסקנה:

הנישום נמצא בכל השנים בשיעור מס שולי 35%, המענק יחויב במלואו ב- 35% מס אם יימוסה בשנת עזיבת העבודה (2019) או אם ייפרס לשנים הבאות.

הפריסה לא מקטינה את המס לתשלום ומחייבת את הנישום בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה.

לא בכל מקרה הפריסה כדאית.

 

רצף קצבה :

הסעיף מאפשר לנישום לבקש שכספי פיצויים קצבתיים בלבד (קוד 6 ו-5) יתקבלו כפנסיה בעתיד, ובכך הוא דוחה את אירוע המס עד ליום קבלת הפנסיה.

הפנסיה זכאית לפטור בעתיד כאשר גם במידה ותהיה חייבת במס, היא תהיה חייבת בשיעור המס השולי בעתיד שצפוי להיות נמוך יותר.


חרטה מרצף קצבה – ניתן בכל שלב (עד קבלת הפנסיה)

הנישום יבקש חרטה מרצף קצבה בטופס 161ג.

 

יתרונות:

ישנה אפשרות משחק לגבי הסכום שנייעד לקצבה, כלומר ניתן למשוך את החלק הפטור ולייעד לקצבה את המענק החייב במס, או לייעד את כל הסכום לקצבה.
בחרטה מרצף קצבה יהיה ניתן לנצל את יתרת הפטור שנותרה, לפי התקרה בשנת החרטה.
בחרטה מרצף קצבה המיסוי לפי שיעור המס השולי בשנת החרטה (אפשרות לתכנון מס).

חסרונות:

בחרטה מרצף קצבה ניתן לפרוס את המענק החייב רק למס' שנות הפריסה שנותרו בספירה משנת הפרישה. (תרגיל בעמוד הבא)
לא ניתן בקש רצף קצבה על כספי פיצויים שמתקבלים מהמעסיק ומקופות הוניות.
חרטה מרצף קצבה מחייבת התחשבנות מס על כל כספי הפיצויים אשר עומדים לרשות העובד מאותו מעביד, למעט כספים בקרן פנסיה ותיקה הואיל וכספי הפיצויים יועדו מראש לתשלומי קצבה.

 

תרגיל :

ליאל פרשה ממקום העבודה בתאריך 28.2.2017 לאחר 23 שנות עבודה, הטופס 161 א בחרה ליאל למשוך מענק פרישה פטור בסך של 280,600 ₪, וליעד לקצבה מענק פרישה חייב במס בסך של 60,000 ₪.

בשנת 2020 ביקשה ליאל חרטה מרצף קצבה ופריסת מענק חייב.

 

שיעורי המס השולי של ליאל:

2017 – 34%

2018 – 21%

2019 – 31%

2020 – 31%

2021 – 20%

2022 – 20%

 

נדרש: מס שנוכה על המענק החייב.

 

 

ניתן לפרוס לשלוש שנים ( 2020-2022)

20,000 = 60,000/3


המס שינוכה מהמענק החייב:

14,200 = 2 * 20% * 20,000 + 31% * 20,000

 

הערות:

בקרנות הוותיקות ישנו רצף קצבה אוטומטי.
קבלת פטור בחרטה מרצף קצבה לפי שנת החרטה, מותנה בקבלת טופס 161 ואישור לרצף קצבה מפקיד השומה.
בחרטה מרצף קצבה לאחר קבלת פנסיה יראו היוון קצבה (בכפוף לתיקון 206).
פטור מוגדל למי שביצע רצף קצבה לפני התאריך 9.1.2000,
אם השאיר את הכספים בקופה 5 שנים מיום בקשת הרצף.

כל שנה החל מהשנה השישית מקנה 20% מתקרת הפטור

המעודכנת בעת החזרה מהרצף. מקסימום כפל פטור.

 

תכנון פרישה

רצף קצבה אוטומטי – משנת 2017:

החלת רצף קצבה לעובד שפרש ולא ביצע בחירה, בהתקיים אלה:

מקור הכספים בקופה בהפקדות שוטפות והפקדות להשלמת פיצויים לקופת הגמל, שנשארו בקופה במועד סיום העבודה.
היתרה הצבורה במרכיב הפיצויים של העובד בכל הקופות הינה 366,510₪ (נכון לשנת 2020) או התקרה שנקבעה לעיל לכל שנת עבודה, הגבוה שבהם.

 

דוגמה:

פרישה לאחר 20 שנות ותק, משכורת אחרונה מבוטחת 40,000 ₪, פיצויים בקופות 800,000 ₪.

מה הסכום המקסימלי לרצף קצבה ?


חישוב:

366,510 או – לפי הגבוה 698,000 ₪ = 20 * 34,900 / 40,000

לפי הנמוך

פיצויים חייבים במס לפי שיעור המס בשנת הפרישה

102,000 = 698,000 – 800,000

* בעת משיכת כספי הפיצויים הנישום יכול לבחור להעניק את הפטור לעודף או/ו לכספי הפיצויים שיקבל בחרטה מרצף קצבה.

 

 

רצף זכויות : הסעיף מאפשר לבצע רצף זכויות בהתקיימם של שלושה תנאים:

 • הודעה למנהל – יש להודיע למנהל על בחירה באפשרות זו.
 • השארת הכספים בקופת הפיצויים או במידה והתקבלו, הפקדתם באופן מיידי (30 יום) בקופת פיצויים, יש להעביר אישור הפקדת כספי הפיצויים למנהל.
 • המעביד החדש מתחיל להפקיד תוך שנה לקופת פיצויים.

במידה ומתקיימים התנאים יחולו ההוראות הבאות :

 • יראו את הכספים שהצטברו בקופת הפיצויים לרבות ריבית ורווחים אחרים כמענק פרישה.
 • כמשכורת קובעת יראו את המשכורת אצל המעסיק האחרון.
 • לצורך הוותק יש לקחת את סך התקופות אצל כל המעסיקים, אשר לגביהם הוחל הרצף.

דוגמה :

עובד פרש ממעסיק א' לאחר 10 שנות ותק, ביקש רצף זכויות מהנציבות והחל מיד לעבוד אצל מעסיק ב'. העובד פרש ממעסיק ב' לאחר 6 שנות וותק.

משכורתו האחרונה אצל מעסיק ב' עומדת על סך של 14,000 ₪, מענקי הפרישה שנצברו ממעסיק א' ו-ב' – 300,000 ₪.

נדרש – מענק פרישה חייב במס.


חישוב:

מענק פרישה פטור 198,720 = 16 * 12,420 / 14,000 (לפי הנמוך)

מענק פרישה חייב במס 101,280 = 198,720 – 300,000


ימולא טופס 161א אחד בלבד עם פרטי המעסיק האחרון אליו יצורפו שני טפסי 161

של שני המעסיקים.

 

חרטה מרצף זכויות :

עובד רשאי לחזור בו מרצף זכויות תוך שנתיים, במקרה זה יראו כמשכורת אחרונה את משכורתו אצל המעביד האחרון לגביו הוחל הרצף, כשהיא ממודדת ליום החרטה.

כוותק יראו את הוותק אצל כל המעסיקים לגביהם הוחל הרצף.

וכמענק פרישה יראו את כל הסכומים כולל ריבית ורווחים אחרים בגין סכומים שהפקידו המעבידים לגביהם הוחל הרצף.


הערות:

1. הבקשה לרצף פיצויים תשלח לנציבות מס הכנסה, ניתן לפנות לפקידי השומה במקרה שאין בטופס 161

מענקי פרישה בקודי 1 (מעסיק) ו- 3 (קופת פיצויים מרכזית).

2. נישום יבקש חרטה מרצף זכויות פיצויים בטופס 161ג .

 

מגבלה –

החוק מגביל את הסכום ברצף פיצויים וקצבה לפי החישוב הבא:


סכום מקסימלי ברצף פיצויים = (ארבע פעמים השכר הממוצע במשק + שכר לפי דיני עבודה) * שנות ותק


דגשים:

סכומים מעבר יחויבו במס לפי שיעור המס השולי בשנת הפרישה ללא אפשרות לפריסה.
ברצף פיצויים וקצבה, אם הסכום עולה על המגבלה, העודף שיחויב במס יהיה מכספים הוניים כגון: פיצויים מהמעסיק – בקוד 1, או כספי פיצויים מקופה הונית – בקוד 4 או 3.

שכר לפי דיני עבודה - הרכיבים שיובאו בחשבון שכר-עבודה לעניין תקנות אלו הם: שכר יסוד , תוספת ותק , תוספת יוקר , תוספת משפחה.

 

יתרונות –

 1. ניתן לבצע פריסת מענק כאשר נלקחות בחשבון כל שנות הותק.
 2. במקרה של פטירה ניתן ליהנות מתקרה מוגדלת.

חסרונות –

 1. בחרטה לאחר שנתיים הנישום לא יהיה זכאי לפטור ופריסה על מענקי הפרישה.
 2. מענק פרישה בקוד קצבתי (קוד 6 או 5) שבוצע לגביו רצף פיצויים יהפוך למענק פרישה הוני (לא יהיה ניתן לבצע לגביו רצף קצבה).
 3. בחרטה מרצף פיצויים יש לבצע משיכה של כל הכספים שברצף פיצויים.
 4. בחרטה מרצף פיצויים – יש שתי אפשרויות בפריסה קדימה:
  א. פריסה החל משנת החרטה לשנים שנותרו, בספירה מיום הפרישה.  ב. לחזור לשנת הפרישה ולבצע פריסה עד 6 שנים, בכפוף להוראות מס הכנסה.
 5. בחרטה מרצף פיצויים – אם הנישום ביקש פריסה אחורה, השנה האחרונה לפריסה תהייה שנת הפרישה.

מענק פרישה, הוא סכום חד פעמי המשולם לעובד עקב סיום עבודתו. המעסיק מפריש את הכספים, בהתאם להסכם עם העובד או עם ארגון העובדים של מקום העבודה. המענק משולם לעובד במקרה של פיטורין, התפטרות או יציאה לפנסיה. בכל מקרה נתון, התשלום של מענקי הפרישה, נקבע בהתאם להסכם בין העובדים למעסיקים כמו שתלמדו בקורס תכנון פרישה. אבל מבחינת החוק, אין שום חובה על המעסיק לשלם לעובד את המענק.
במקרים מסוימים, המענק עבור הפרישה אינו חייב במס. בכל מקרה, כדאי מאוד להתייעץ עם מומחה למיסוי מענקי פרישה, לפני קבלת כל החלטה בנידון. מומחי פרישה, עוזרים לעובד לתכנן נכון את היציאה לגמלאות.
מומחה למיסוי ופרישה הוא איש מקצוע, המכיר לעומק את כל תוכניות הפנסיה השונות ואת מערכת המיסים. כמו כן המומחה יודע איך לנהל את כלכלת המשפחה לטובת הלקוח. לכן בשנים האחרונות פונים פורשים רבים למומחים שעברו הכשרה בתחום בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה.

תכנון פרישה לימודים און ליין

לימודי תכנון פרישה במכללת אורין שפלטר

אצלנו במכללת אורין שפלטר יש לנו מסלול מיוחד לתכנון פרישה. מסלול מקצועי, לאנשים המעוניינים להוסיף עוד נדבך מרכזי ומשמעותי לעסק הפרטי שלהם. יועצי מס ורואי חשבון וכל מי שעוסק בתחום הפנסיוני או הפיננסי, יכולים בהחלט להרוויח מכך. כמו כן בעזרת הוספת ייעוץ פרישה לעסק הפרטי, תוכלו בקלות וביעילות לשמר את הלקוחות שלכם לאורך שנים רבות בנוסף לתחומכם אפילו אם התמקדתם בלימודי ייעוץ משכנתאות. לקוח שכבר נמצא אתכם ימשיך אתכם לאורך כל הדרך, גם לאחר היציאה לגמלאות. בנוסף לכך תוכלו כמובן להגדיל באופן משמעותי את קהל הלקוחות שלכם.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על הקורס שלנו ועל תוכנית הלימודים בלימודי ביטוח אלמנטרי, ייעוץ השקעות או אחד מהתחומים האחרים הנלמדים במכללה? אתם מוזמנים עוד היום לפנות אל יועצת הלימודים שלנו. הקורסים שלנו מתמלאים במהירות, אל תהססו לפנות אלינו לצורך קביעת פגישה. אנחנו כאן עבורכם בכל עת.

© 2022 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.