לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

שלום לכולם!

בכתבה זו נעלה את הבחינות המפורסמות על ידי רשות ניירות ערך בכלכלה, חשבונאות, מימון, אתיקה ומקצועית א', ולאחר פרסום הציונים גם נעלה המלצות לערעור (במידה ויהיו כאלו) גם בבחינות האוצר - יסודות הביטוח, גמר פנסיוני, ביטוח רכוש וביטוח תאונות.

לעתים עולה השאלה "מה הסיכוי שהערעור יתקבל?" - אז אין לנו דרך לקבוע סיכויים, אבל לא נמליץ על ערעור שאיננו מאמינים בו.

 
מקצועית א' - לחצו להורדת הבחינה עם התשובות שהתקבלו על ידי הרשות.

לעניות דעתנו, קיים מקום לערעור על שאלה אחת בלבד - שאלה 16 (לפי גרסת המאסטר) שעסקה במדד ה- SME60.

הערעור כמובן רלוונטי רק למי שטעה בשאלה זו.

להלן נוסח הערעור המוצע:

 

שלום רב.

ברצוני לערער על שאלה 16 (לפי גרסת המאסטר) שעסקה במדד ה- SME60.

בשנת 2020 החליטו לעדכן את המתודולגיה של המדד כך שיכללו בו 60 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שאינן בת"א 125, ולא שווי החזקות הציבור הגבוה ביותר.

קישור להודעת הבורסה בנושא: https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/news/2020/Pages/PR_20202106_2.aspx

העדכון במתודולגיה של המדד מהותי ונועד להקטין את תחלופת המניות הרבה שבפגעה בדיעבד בתשואת המדד.

פועל יוצא של שינוי, הוא שתשובה כמו זו שהופיעה בבחינה מתפרשת בעיני כמכוונת וככזו שנועדה לבדוק האם הנבחן מודע לשינוי במתודולגיה. אין סיבה שנראה בטענה 'טעות סופר', ועל כן פסלתי אותה על הסף.
לא סביר לצפות ממני להבין לבד שמדובר בטעות, גם אם יתר התשובות אינן נכונות.
בעת פתרון בחינה עלי תמיד לצאת מנקודת הנחה שהבחינה עברה הגהה לשונית ומקצועית, ולהתייחס לכל טענה כלשונה. והטענה הנ"ל כלשונה, שגויה.

ברור לי שאף אחת מהתשובות האחרות גם אינה נכונה, אך אין זה הופך את הטענה דנן ל'נכונה יותר' או 'הכי פחות לא נכונה'.
בשאלה ביקשו לבחור בטענה הנכונה ביותר. תנאי הכרחי לטענה שתהיה 'נכונה ביותר', הוא שקודם כל תהיה נכונה.
בסופו של דבר בשאלה זו ישנן 5 טענות שעל פי הגדרת הבורסה לניירות ערך כולן אינן נכונות ולכן לדעתי יש לקבל את כולן.

תודה.

קישור להצטרפות לקבוצת וואטסאפ 

הנחיות לתהליך הגשת הערעור בקישור זה

בהצלחה!

 


 

כלכלה - לחצו להורדת גרסת המאסטר של הבחינה.
לצערנו לא מצאנו לנכון להמליץ על שאלות לערעור.

 


 

חשבונאות - לחצו להורדת גרסת המאסטר של הבחינה.

להלן המלצות לערעור על מספר שאלות בבחינה.
עדיף שערעור על כל שאלה יוגש על ידי נבחן אחד שקיבל 55 וטעה באותה שאלה.

כמו כן, אנו מציעים מראש להתארגן בקבוצות כדי לחלוק בעלות הערעור.

נוסח ערעור שאלה 1 (על פי גרסת המאסטר)

נוסח ערעור שאלה 4 (על פי גרסת המאסטר)

נוסח ערעור שאלה 11 (על פי גרסת המאסטר)

נוסח ערעור שאלה 12 (על פי גרסת המאסטר)

נוסח ערעור שאלה 18 (על פי גרסת המאסטר)

 

הנחיות להליך הגשת הערעור בקישור זה


 

מימון וסטטיסטיקה - לחצו להורדת גרסת המאסטר של הבחינה.

בבחינה במימון שנערכה במועד נובמבר 2022, נמצאה שאלה אחת לערעור.

מדובר בשאלה 10 (על פי גרסת המאסטר המצורפת).

התשובה שהתקבלה היא תשובה א' - כלומר רק טענה I נכונה.

אנו מציעים שתי גרסאות לערעור, האחת מתאימה למי שסימן שטענות I ו- IV נכונות (תשובה ג' לפי גרסת המאסטר).

השניה מתאימה למי שטעה בשאלה וסימן תשובה אחרת מאשר ג'.

נוסח הערעור המומלץ למי שסימן ג':

שלום רב.

בשאלה בה נתון שבשוק ההון נסחרות שתי מניות בלבד, שתיהן בעלות תוחלת תשואה זהה ולמניה A סטיית תקן גבוהה יותר, נשאלנו איזה מההסברים יכול להסביר את התופעה, כאשר באפשרויות התייחסו למקדמי מתאם שונים.
ברור שכאשר המתאם בין המניות שלילי ניתן ליצור תיק מינימום שונות שסטיית התקן שלו תהיה נמוכה מסטיית התקן של מניה B, ובכך קיימת הצדקה לשתי המניות.
אך בנוסף, ישנם גם מצבים בהם המתאם בין המניות הוא 0.5 וניתן ליצור תיק שכזה, למשל אם סטיות התקן של המניות A ו- B הן (30% ו- 20%) בהתאמה.
במצב שכזה, אם המתאם בין המניות הוא 0.5, על פי נוסחת משקל מניה A בתיק מינימום שונות, משקל המניה הוא 0.1429 ואילו משקל מניה B יהיה 0.8571 וסטיית התקן של תיק מינימום שונות היא 19.64%, כלומר נמוכה מ- 20%, ובכך קיימת הצדקה לשתי המניות.

השאלה היא איזה מההסברים 'יכול' להסביר את התופעה, כלומר 'עשוי', ולא חייב או בהכרח, הרי שמספיקה דוגמה אחת שמתאפשרת כדי לכלול מצב זה ככזה שיכול להסביר, כאשר כמובן קיימות דוגמאות רבות נוספות. לאור זאת אבקש לשקול קבלת התשובה כי טענות 1 ו- 4 נכונות.

 

נוסח הערעור המומלץ למי שסימן משהו אחר:

שלום וברכה.

ברצוני לערער על שאלה ### (יש לרשום את מספר השאלה לפי הגרסה המקורית שלכם), בה נשאלנו איזה מקדם מתאם יכול להסביר את התופעה בה קיימות שתי מניות עם אותה תוחלת תשואה אך סטיית תקן שונה (סטיית תקן של מניה A גבוהה מזו של B).
על פי , שילוב של שתי מניות אלו בתיק השקעות יכול להניב סטיית תקן נמוכה מסטיית התקן של מניה B, כאשר מקדם המתאם נמוך מיחס סטיות התקן (סטיית התקן של B חלקי סטיית התקן של A). למשל, אם סטיית התקן של B היא 10% וסטיית התקן של A היא 20%, הרי שהיחס הוא 10/20=0.5, והמשמעות היא שבכל מצב שבו מקדם המתאם נמוך מ- 0.5, ניתן ליצור תיק שסטיית התקן שלו נמוכה מ- 10%, ואז קיימת הצדקה והתכנות לשתי המניות המתוארות בשאלה.

אם כך, ייתכן מצב בו סטיית התקן של מניה B היא 19% וסטיית התקן של מניה A היא 20%, והיחס המתקבל הוא 19/20=0.95, והמשמעות היא שבכל מקדם מתאם נמוך מ- 0.95, ניתן ליצור תיק עם סטיית תקן נמוכה מ- 19%. למשל עבור מתאם של 0.9, תיק מינימום שונות יוצא 18.88%.

זו דוגמה למקדם מתאם חיובי גבוה, שגם יכול להסביר את שתי המניות המתוארות בשאלה.
מאחר והשאלה היא איזה מההסברים 'יכול' להסביר את התופעה, הרי שגם מתאם חיובי גבוה 'יכול'. אמנם לא מתחייב כי יש תלות ביחס סטיות התקן של המניות, אך בהחלט יכול במצבים מסויימים, כפי שתואר בהרחבה.
משום כך, ומאחר ובתאוריה עבור יחסי סטיות תקן מסויימים כל מתאם, חוץ ממתאם חיובי מלא, יכול להסביר זאת, הרי שטענות 1,2,4 נכונות.
מאחר ואין תשובה המכילה את שלוש הטענות האלו, הרי שאין בנמצא תשובה נכונה, ועל כן אבקש לשקול קבלת כל התשובות בשאלה זו.

 

הנחיות להליך הגשת הערעור בקישור זה

 

אתיקה ודיני ני"ע - לא נמצאו שאלות לערעור

 

 

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.