לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

נוהל הגשת ערעור - בחינות הרשות לניירות ערך

כלכלה / חשבונאות / מימון / אתיקה / מקצועית א'/ *מקצועית ב'

 • ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום פרסום הציונים.
 • המכללה אינה מגישה ערעורים, אלא רק ממליצה!
 • רק תלמיד שניגש לבחינה ונכשל יכול להגיש ערעור.
 • רק תלמיד שטעה בשאלה יכול להגיש ערעור על אותה שאלה.
 • ניתן להגיש בו זמנית ערעור על מספר שאלות.
 • עלות ערעור היא כעלות בחינה.
 • התשובות לערעור מתקבלות לרוב כשלושה שבועות מהיום האחרון להגשת הערעורים, שהוא 30 יום מפרסום הבחינה.
 • התשובה ניתנת למי שהגיש את הערעור.
 • במידה והערעור מתקבל, האגרה תושב למשלם.
 • במידה והערעור נדחה... האגרה לא תושב ולא ניתן יהיה לערער בשנית.
 • קבלת ערעור תקפה לכל הטועים באותה שאלה (גם אם לא הגישו ערעור)! לכן אנו ממליצים להתארגן בקבוצות, כך שאחד יגיש וכולם יתחלקו בכסף.

מה אתם צריכים לעשות?

1. עברו על ההמלצות שלנו לערעור (המספור של כל שאלה הוא כפי שהיא מופיעה בגרסה המתפרסמת על ידי הרשות).
2. הורידו את טופס הבחינה שלכם וגליון התשובות מהאיזור האישי שבאתר מח 10
3. הורידו את הבחינה המפורסמת על ידי הרשות עם התשובות שהתקבלו (בעמוד האחרון של הבחינה) ממאגר בחינות הרשות
4. בידקו האם אכן טעיתם בשאלה עליה המלצנו לערעור. במידה והערעור הוא על קבלת תשובה נוספת בשאלה, בידקו האם סימנתם את התשובה הרלוונטית לערעור.
5. שלמו את האגרה על הערעור דרך טופס פ003
6. לאחר ביצוע התשלום, ניתן להזין את תוכן הערעור על גבי הטופס המקוון.
7. תוכלו להעתיק לתוכן הערעור את ההמלצה שלנו כפי שהיא, או לשנות כרצונכם. הערעורים נכתבים בלשון זכר מטעמי נוחות.
8. כמובן שבאפשרותכם להגיש בנוסף ערעור על כל שאלה שנראית לכם, גם אם לא המלצנו עליה.

בהצלחה!

*מאחר והבחינה במקצועית ב' פתוחה, הערעור הינו אישי ומתייחס רק למגיש הערעור בפועל.
מכללת אורין שפלטר מסייעת באיתור וניסוח ערעור, בתשלום.


 

נוהל הגשת ערעור - בחינות משרד האוצר

יסודות הביטוח / גמר פנסיוני / ביטוח רכוש / ביטוח תאונות

 1. תשלום אגרת בקשה לערעור יבוצע דרך מערכת לרישוי סוכנים ויועצים / תשלום לבחינות. לאחר הכניסה, ביחרו בלשונית 'בחינות' ולאחר מכן 'הרשמה לערעור'.
 2. נבחן רשאי להגיש בקשה לערעור בתוך שלושים יום ממועד פרסום תוצאות הבחינה. יובהר כי לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לערעור לאחר מועד זה.
 3. בתקופה שמתחילה ביום הגשת בקשת הערעור ומסתיימת עד שלושים יום מיום פרסום הציונים, תשלח אל המערער הודעת מסרון לנייד עם פרטי מיקום ומועד הערעור.
 4. הערעור יתקיים בתאריך שפורסם בלוח הבחינות. עדכון בנוגע למקום ולשעה ישלח לנרשמים.
 5. על המערער להגיע מצויד בתעודת זהות ישראלית תקפה או בדרכון ישראלי תקף או ברישיון נהיגה ישראלי תקף עם תמונה. לא יתאפשר כל אמצעי זיהוי אחר, לרבות צילום או העתק של תעודת הזהות או הדרכון או רישיון הנהיגה.
 6. הליך הערעור הוא כמעמד בחינה, וככזה חלות עליו כל הוראות המשמעת בבחינה כפי שמופיעות בנוהל שמירה על טוהר הבחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני.
 7. אין להכניס לחדר הערעור מכשירי טלפון נייד או כל ציוד אלקטרוני אחר שנועד לצורך הקלטה או צילום.
 8. משך הזמן שיעמוד לרשות המערערים הוא שעה וחצי.
 9. במהלך הערעור יוצגו בפני המערער, על גבי מחשב, השאלות עליהן ענה באופן שגוי בבחינה, לרבות סימון התשובה שבחר בבחינה והתשובה הנכונה.
 10. נבחן ינמק באופן ברור ומדויק המסביר מדוע לדעתו התשובה אותה סימן בבחינה מהווה תשובה נכונה לשאלה.
 11. הערעור יועבר לבדיקה על ידי גורם מקצועי אשר מונה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 12. ייבדקו רק תשובות שינומקו.
 13. החלטה בעניין הערעור תימסר למערער בתוך ארבעים וחמישה יום ממועד הערעור.
 14. ההחלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.

בהצלחה!

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.