לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

תלמידי מכללת אורין שפלטר, שלום רב!

בכתבה זו נעלה את הבחינות המפורסמות, את התשובות שלנו ואת ההמלצות לערעור (לאחר שיתפרסמו הציונים).

הכתבה תתעדכן מעת לעת בהתאם לקצב הבחינות ופרסום התוצאות.


 

גמר פנסיוני - הבחינה אינה מפורסמת ולכן ההמלצות הבאות מבוססות על שחזור והניסוח בבחינה עצמה עשוי להיות שונה.


שאלה 1:
מיכאלה מבוטחת בקרן פנסיה מקיפה חדשה במסלול ברירת מחדל, הכולל כיסוי מלא לאובדן כושר עבודה.

מיכאלה מפקידה ביחד עם מעסיקה, 300 ₪ בחודש, באחוזי הפקדה של 5% עובד ו- 5% מעסיק.
במקרה של אובדן כושר עבודה מלא, מה יהיה גובה קיצבת הנכות שתקבל מיכאלה מקרן הפנסיה?

א. 1,800 ₪ בחודש - אנו מאמינים שזו התשובה שהתקבלה.

ב. 2,250 ₪ בחודש - אנו מאמינים שיש לקבל גם את תשובה זו.

ג. 1,500 ₪ בחודש.

ד. 2,400 ₪ בחודש.

ה. 3,000 ₪ בחודש.

 

הסבר:
באופן כללי השכר המבוטח בקרן פנסיה חדשה לעובד שכיר נקבעת לפי סכום ההפקדה (300 ₪) לחלק לאחוז ההפקדות לתגמולים ולא פחות מ- 12.5%.

300/12.5% = 2,400 ₪.

הכיסוי לנכות יהיה 75% * 2,400 ₪ = 1,800 ₪. כך תשובה ג' אכן נכונה.

ערעור לקבלת התשובה 2,250: קרן הפנסיה של הפניקס מחושב השכר המבוטח לעמית שכיר לפי גובה ההפקדה לתגמולים לחלק בשיעור ההפקדה שלא יפחת מ- 10%.
מאחר ולא צוין במפורש בשאלה על איזו קרן פנסיה מקיפה חדשה מדובר, גם התשובה של 2,250 ₪ היא נכונה לפי החישוב הבא:

(300/10%) * 75% = 2,250

  

שאלה 2:
מי מבין הבאים לא ייחשב כשאיר בקרן הפנסיה ולא תיבחן זכאותו לקצבת שאירים?

א. כל המוזכרים בתשובות האחרות נחשבים שארים במסגרת קרן הפנסיה - אנו מאמינים שזו התשובה שהתקבלה.

ב. חנה, שהיא החותנת של החוסך בקרן הפנסיה - אנו מאמינים שיש לקבל גם את תשובה זו.

ג. דני, שהוא ילד מאומץ בן 12.

ד. ירון, שהוא ילד עם מוגבלות שהוכרה לאחר ההצטרפות לקרן הפנסיה.

ה. עדנה, שהיא ידועה בציבור.

 

ערעור: הורה נתמך הוא שאיר של עמית מבוטח בקרן פנסיה. אין כיסוי להורה נתמך לעמית שהוא עמית לא מבוטח בקרן הפנסיה ומאחר ובשאלה לא צוין במפורש אם מדובר בעמית מבוטח או שלא, גם תשובה ב' נכונה.

 

הערעור יתקיים ב- 08/09/2022 במכללת רמת גן. הנרשמים יקבלו הודעה אישית בנוגע לכיתה ושעת ההגעה.

להנחיות הגשת ערעור - לחצו כאן

 


 

יסודות הביטוח - הבחינה אינה מפורסמת ולכן ההמלצות הבאות מבוססות על שחזור והניסוח בבחינה עצמה עשוי להיות שונה.

 

שאלה 1:
לפי איזו פוליסת ביטוח ניתן לרכוש ביטוח בגין מקרה ביטוח שקרה לפני תחילתה של תקופת הביטוח?

א. כל פוליסה לביטוח אחריות לפי בסיס הגשת תביעה, הכוללת כיסוי רטרואקטיבי - אנו מאמינים שזו התשובה שהתקבלה.

ב. כל פוליסה לביטוח אחריות לפי בסיס הגשת תביעה - אנו מאמינים שיש לקבל גם את תשובה זו.

ג. אף פוליסה.

ד. כל פוליסה לביטוח אחריות לפי בסיס אירוע.

ה. כל פוליסה לביטוח אחריות לפי בסיס אירוע, הכוללת כיסוי רטרואקטיבי.


הסבר: כיסוי לתקופה רטרואקטיבית ניתן בפוליסות על בסיס הגשת התביעה.

מי שסימן את תשובה א' – פוליסה על בסיס הגשת התביעה מכסה מקרה שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח (הרחבה לכיסוי רטרואקטיבי) ולכן זו תשובה נכונה.

מי שסימן את תשובה ב' – בכל פוליסה על בסיס הגשת התביעה ניתן לרכוש כיסוי לתקופה רטרואקטיבית המכסה מקרה ביטוח שאירע לפני תחילתה של תקופת הביטוח. ובשאלה שאלו באיזו פוליסה ניתן לרכוש ביטוח למקרה שקה לפני תחילת תקופת הביטוח לכן גם זו תשובה נכונה.

 

שאלה 2:
איזה מונח מבין המונחים הבאים מופיע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981?

א. כל התשובות האחרות שגויות.

ב. חריג.

ג. ביטוח משותף.

ד. בוררות.

ה. בעל פוליסה.


הסבר:

באופן כללי אף אחד מהמונחים הללו לא מופיע בחוק חוזה הביטוח אבל -

המשמעות של המונח חריג היא – סייג ולכן המונח חריג מופיע בחוק חוזה הביטוח כסייג ולכן יש לקבל גם את תשובה ב'.

 

שאלה 3:
לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, האם מחויב המבוטח להודיע למבטח על שינוי אחרי שנמסרה לו הפוליסה, בנושא שצוין בפוליסה במפורש כעניין מהותי בכל ענפי הביטוח?

א. כן, אך למעט בביטוחי חיים, תאונה ונכות.

ב. כן.

ג. לא.

ד. כן, אך למעט בביטוח חובות.

ה. כן, אך למעט בביטוחי אחריות.

 

הסבר:

באופן כללי חוק חוזה הביטוח קובע כי על המבוטח להודיע על שינוי מהותי בסיכון אבל:

בסעיף 49 לחוק נקבע כי אין חובה להודיע על שינוי מהותי בסיכון בביטוח חיים.

בסעיף 54 לחוק נקבע כי אין חובה להודיע על שינוי מהותי בסיכון בביטוחי נכות, מחלה ותאונה.

תשובה א – לא נכונה, מכיוון שלא מצוין בה גם "למעט ביטוח מחלה" וניתן להבין מכך שבביטוח מחלה יש חובה להודיע על שינוי מהותי בסיכון, אך סעיף 54 לחוק חוזה הביטוח קובע כי אין חובה להודיע על שינוי מהותי בסיכון בביטוחי נכות, מחלה ותאונה.

תשובה ב – לא נכונה מכיוון שאין חובה להודיע על שינוי מהותי בכל הענפים.

תשובה ג – לא נכונה מכיוון שיש ענפים בהם קיימת חובה להודיע על שינוי מהותי בסיכון (כמו למשל ביטוחי רכוש ואחריות).

תשובה ד – לא נכונה מכיוון שגם בביטוחי חובות קיימת החובה להודיע על שינוי מהותי בסיכון.

תשובה ה – לא נכונה מכיוון שגם בביטוחי אחריות קיימת החובה להודיע על שינוי מהותי בסיכון.

לכן אף תשובה לא נכונה בשאלה זו ויש לפסול אותה.

 

 

הערעור יתקיים ב- 08/09/2022 במכללת רמת גן. הנרשמים יקבלו הודעה אישית בנוגע לכיתה ושעת ההגעה.

להנחיות הגשת ערעור - לחצו כאן

 


 

ביטוח רכוש - הבחינה אינה מפורסמת ולכן איננו מציגים שחזור. לצערנו לא נמצאו שאלות לערעור.

 


 

ביטוח תאונות - הבחינה אינה מפורסמת ולכן איננו מציגים שחזור. לצערנו לא נמצאו שאלות לערעור.

 


 

מקצועית א' - ליחצו להורדת הקובץ

 

בעמוד האחרון של הקובץ המצורף ניתן לראות את התשובות שהתקבלו על ידי הרשות.

לדעתנו יש מקום לערער על שתי שאלות.

מוזמנים להצטרף לקבוצת וואטסאפ לתאום הערעורים - https://chat.whatsapp.com/JYwlQfp7eEg0Wa4hPcfAiq


שאלה על תמחור אג"ח (שאלה 13 בגרסת מאסטר):

בשאלה בה נתונים בנוגע לאג"ח חברה צמודה למדד, לא נמצאה תשובה נכונה.
הטענה לפיה משקיע שירכוש את האיגרת יפסיד בוודאות אם יחכה עד הפדיון אולי נכונה במונחים ריאליים, שכן התשואה לפדיון המדויקת בה נסחרת האיגרת היא 2.5%- (מינוס), אך בשוק ההון נהוג לדון ברווח והפסד במונחים נומינליים, כך שאינפלציה גבוהה מספיק יכולה להביא את מחזיקי האג"ח לפדיון לתשואה נומינאלית חיובית.

ערכה המתואם של האיגרת הוא 105.25 ושערה נתון 107.15 כך שהיא נסחרת בפרמיה ולא בערכה המתואם.

בחישוב שער האיגרת לפי תשואה לפדיון ברוטו של 1.5%- ותשואה לפדיון נטו המחיר שמתקבל אינו כפי שנתון 107.15 ולכן שתי התשובות נפסלות.

בנוגע לחישוב מח"מ.
התשואה לפדיון ברוטו המדויקת בה נסחרת האיגרת היא 2.5%-.
מח"מ האיגרת בחישוב עם תשואה זו יוצא 0.5566. בהנחיות הבחינה התבקשנו לעגל את תשובותינו בהתאם למידת הדיוק בהן מופיעות התשובות האפשריות. התשובה 'כחצי שנה' דינה כ- 0.5 שנה, ואילו תוצאה של 0.5566 אינה מעוגלת ל- 0.5 כי אם ל- 0.6. לא נכון יהיה לקבל 'חצי שנה' כתשובה נכונה. הנקודה המרכזית בטענתי כנגד תשובה זו היא שכל כך פשוט לשנות נתון קטן בשאלה כדי שתוצאת המח"מ תצא בגבולות הרלוונטיים לעיגול ל- 0.5, אז מדוע לשים את הנבחן במצב כזה שחישוב מדויק לחלוטין, והקפדה על הנחיות הבחינה בנוגע לעיגול התשובות יובילו אותו לפסילת התשובה הנכונה? אין בכך כל הגיון ומדובר באבדן נקודות יקרות על עניין טכני לחלוטין שאינו מתיישב עם הנחיות הבחינה.

לאור האמור, לא מצאתי מבין חמש התשובות המוצעות תשובה נכונה או נכונה ביותר.

להנחיות הגשת ערעור - לחצו כאן

 

שאלה על מודל B&S (שאלה 22 בגרסת מאסטר):

בשאלה שבה מתוארת אסטרטגיית מרווח עולה עם אופציות CALL, נתבקשנו לקבוע כיצד ישתנה השווי של התיק בעקבות עלייה במדד במקביל לעלייה בסטיית התקן.
לאור זאת שבנתוני השאלה אין נתונים לגבי המדד, וכל נתון נוסף המופיע בתשובה ספציפית יהיה רלוונטי לתשובה זו בלבד, לא ניתן בהיעדר נתונים נוספים לקבוע מה יקרה לשווי השוק.

התשובה שהתקבלה על ידי הרשות (ואין חולק עליה) אף תומכת בגישה זו – שכן לפיה שווי התיק עשוי לקטון אם המדד היה 1920, ומהמילה 'עשוי' משתמע שגם עשוי שלא, כך שלא באמת ניתן לדעת.
לאור זאת, אבקש לשקול קבלת תשובה נוספת כנכונה – לא ניתן לדעת מה יקרה לשווי התיק.

להנחיות הגשת ערעור - לחצו כאן

 


 

 כלכלה - ליחצו להורדת הקובץ

בעמוד האחרון של הקובץ המצורף ניתן לראות את התשובות שהתקבלו על ידי הרשות.

ישנה שאלה אחת עליה אנו ממליצים לערער - שאלה 3 (על פי הגירסה שהתפרסמה):

השאלה:
ידוע כי הביקוש למוצר כלשהו הוא גמיש (גמישות גבוהה מ- 1 בערכה המוחלט).
איזה מהתנאים הבאים מתקיים לגבי מוצר זה?

א. יש למוצר זה שימושים אלטרנטיביים רבים - התשובה שהתקבלה

ב . אין למוצר זה תחליפים טובים

ג . ההוצאה על המוצר מהווה אחוז קטן מסך הוצאות הצרכים

ד. ההוצאה על המוצר אינה משתנה כאשר רמת ההכנסה עולה

ה. המוצר הוא מוצר חיוני


המלצה לערעור: אין תשובה נכונה ולכן יש לקבל את כל התשובות.

הצטרפות לקבוצת וואטסאפ לערעור: https://chat.whatsapp.com/ECRhi0pHzq63tyZv89qIay

נוסח ערעור מומלץ: (באפשרותכם לשנות כרצונכם)

שלום רב.

בשאלה בה נאמר כי הביקוש למוצר כלשהו הוא גמיש, התשובה שהתקבלה קובעת כי יש למוצר זה שימושים אלטרנטיביים רבים.

על פי המקורות, שניים מהסברים המקובלים לרמת הגמישות של מוצר הם מידת הנחיצות וכמות התחליפים שלו.
ככל שמוצר פחות נחוץ או לחילופין כמות התחליפים שלו גבוהה יותר, כך יהיה בעל גמישות גבוהה יותר, שכן עליה במחיר תסיט את הצרכנים למוצרים החליפים או תביא לויתור על המוצר שאינו נחוץ מלכתחילה.

קיום שימושים אלטרנטיביים רבים למוצר, מצד שני, אינו בהכרח מעיד על כמות התחליפים שלו, ובהיבט של רמת הנחיצות – סביר יותר שדווקא יעיד על נחיצות גבוהה שכן המוצר משמש למגוון של שימושים ואינו תלוי רק באחד.

ניקח לדוגמה עץ – מוצר שלו שימושים רבים: בניה, חימום, ריהוט, נייר, צל, נוי ועוד. מידת הנחיצות שלו בכל ענף עשויה להיות שונה וכך גם מספר התחליפים שלו, ואין זה מעיד על גודל הגמישות למוצר. בשנת 2020 עקב הירידה בהיצע העץ חלה עליה של 104% במחירו, מה שדווקא מעיד על מוצר שלו שימושים רבים אך גמישות ביקוש נמוכה יחסית - הכמות המבוקשת קטנה אך בשיעור הרבה יותר נמוך.
זו אמנם דוגמה אחת אך היא מייצגת את הרעיון שאין בהכרח הקשר ישיר בין כמות השימושים שיש למוצר מסויים לבין גובה גמישות הביקוש שלו.

יתר התשובות גם הן אינן נכונות (ועל כך קיימת הסכמה מעצם בחירת תשובה א' כנכונה), כך שבהיעדר תשובה נכונה (או נכונה ביותר) אבקש לשקול קבלת כל התשובות בשאלה זו כנכונות.

תודה.

להנחיות הגשת ערעור - לחצו כאן


 

חשבונאות - ליחצו להורדת הקובץ

בעמוד האחרון של הקובץ המצורף ניתן לראות את התשובות שהתקבלו על ידי הרשות.

לצערנו, לא מצאנו במבחן שאלה שלדעתנו ניתנת לערעור.


 

מימון - ליחצו להורדת הקובץ

בעמוד האחרון של הקובץ המצורף ניתן לראות את התשובות שהתקבלו על ידי הרשות.

לצערנו, לא מצאנו במבחן שאלה שלדעתנו ניתנת לערעור.

 


 אתיקה - ליחצו להורדת הקובץ

בעמוד האחרון של הקובץ המצורף ניתן לראות את התשובות שהתקבלו על ידי הרשות.

לצערנו, לא מצאנו במבחן שאלה שלדעתנו ניתנת לערעור.

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.