לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

בחינות משרד האוצר ביסודות הביטוח, גמר פנסיוני, ביטוח רכוש, ביטוח תאונות וביטוח ימי ואווירי הינן חסויות ואינן מתפרסמות על ידי משרד האוצר.

לאור זאת, ההמלצות המובאות להלן הינן בערבון מוגבל ומתבססות על זיכרון הנבחנים לאחר הבחינה. בשל כך, יתכנו פערים בין הניסוח בהמלצה לערעור לנוסח המקורי.

כמובן שעל אף המלצותינו, כל נבחן שנכשל רשאי לגשת לערעור ולהגיש ערעור על כל שאלה שיחפוץ.

בתחתית העמוד ניתן למצוא את השלבים הדרושים להגשת הערעור.

בהצלחה!

 

יסודות הביטוח

1. אילו מהביטוחים הבאים היא פוליסה אחידה ?

 א. ביטוח תאונות אישיות.

ב. ביטוח רכב עד 3.5 טון.

ג. ביטוח דירה ותכולתה.

ד. ביטוח חובה.

ה. כל התשובות נכונות.

 

הסבר: יש הבדל בין פוליסה אחידה לבין פוליסה תקנית. פוליסה תקנית היא פוליסה בתנאי מינימום כלומר יש מינימום של כיסוי ביטוחי שנקבע אך כל חברה יכולה לבחור אילו הרחבות להוסיף. ביטוח דירה וביטוח מקיף עד 3.5 טון הם כאלו.
פוליסה אחידה היא פוליסה שגם תנאי המינימום שלה וגם תנאי המקסימום שלה קבועים מראש כלומר חברת ביטוח לא יכולה לגרוע וגם לא יכולה להוסיף כיסויים גם אם הם לטובת המבוטח. כוונת כותבי השאלה הייתה לדעתי לכוון לביטוח חובה. מאחר שחברות הביטוח לא נוהגות לשפר את התנאים המחייבים על פי חוק, ולכן כביכול נוצר מצב שבו הפוליסה היא למעשה אחידה.
אבל...
שימו לב שלמרות שהכיסויים דומים מאוד, זו לא פוליסה אחידה. זאת פוליסה תקנית. כך למשל ביטוח ישיר ו- AIG נתנו כיסוי לנסיעות שיתופיות בעוד חברות אחרות לא ויש הבדלים בהשתתפויות העצמיות למוניות ואופנועים. בקיצור, פוליסת החובה לא הוגדרה כפוליסה אחידה בניגוד למשל לפוליסת ניתוחים בישראל ופוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופות החולים שהן הוגדרו במפורש כפוליסות אחידות ולכן אף תשובה לא נכונה.

 

2. באיזה מהביטוחים אין תחולה של ביטוח חסר?

א. תאונות אישיות בלבד

ב. ביטוח חבות מעבידים בלבד

ג. בכל הביטוחים הנזכרים יש תחולה של ביטוח חסר

ד. ביטוח מבנה לדירת מגורים בלבד

ה. ביטוח חבות כלפי צד שלישי בלבד

 

הסבר: השאלה הזו צריכה להיפסל מהסיבה שביטוח חסר לא קיים באף אחת מהפוליסות המופיעות בתשובות.
לדעתי הם טעו בתשובה ג ובמקום לרשום באף אחד מהביטוחים רשמו בטעות בכל הביטוחים ולכן התשובה הזו פסולה.

  

גמר פנסיוני 

המלצות לערעור בגמר פנסיוני עם יובל פנקס : לחצו להורדת הקובץ

להמלצות לערעור בגמר פנסיוני עם יניב טל: יש ליצור קשר עם מזכירות המכללה במייל ts@osfinance.co.il על מנת לקבל קובץ המלצות.


 

ביטוח תאונות

1. מעביד היה מבוטח בפוליסה לביטוח חבות מעבידים עם השתתפות עצמית של 1,500 ₪. הפרמיה חושבה לפי חמישה עובדים, כאשר בפועל העסיק המבוטח במועד האירוע חמישה עשר עובדים ובתום לב לא עדכן את הפוליסה. במהלך תקופת הביטוח עובד נפצע ונפסקו לו פיצויים בסכום של 100,000 ₪. איזה סכום ישולם לפי הפוליסה למבוטח ?

א. 28,500 ₪.

ב. 0 ₪.

ג. 90,000 ₪.

ד. 45,000 ₪.

ה. 98,500 ₪.

הסבר: מאחר והמבוטח לא עדכן את המבטח בתום לב על מספר העובדים הנכון הוא צריך לקבל תגמולים מופחתים באופן יחסי כלומר אם הוא הצהיר על שליש מהעובדים הוא צריך להיות משופה על שליש מהנזק שיוצא בסה"כ 33,333 ₪. לא הייתה תשובה כזו באפשרויות. אם כוונת הרשות הייתה ששאלו מה ישולם למבוטח אז עקרונית המבוטח הוא לא זה שמשלים לו אבל זה לא אומר שהוא לא משופה. הוא עדיין משופה על הנזק שנגרם פשוט הוא לא זה שמוציא את הכסף מכיסו. ולכן אף תשובה לא נכונה.

 

2. לגבי איזו פוליסה נקבעו תנאי מינימום בכל הקשור לביטוח אחריות כלפי צד שלישי?

א. רכב עד 3.5 טון.

ב. ביטוח דירה.

ג. ביטוח נסיעות לחול.

ד. אחריות מקצועית.

ה. כל התשובות שגויות.

הסבר: פוליסת הדירה התקנית כוללת תנאי מינימום שנוגעים לביטוח צד שלישי ואותו הדבר לגבי פוליסת המקיף עד 3.5 טון. כך שגם תשובה א' וגם תשובה ב' נכונות.

 

ביטוח רכוש

1. באיזה מהפוליסות הרשומות מטה יכוסה אבדן או נזק תוצאתי ?

א. נאמנות עובדים.

ב. ביטוח טרור.

ג. ביטוח דירה.

ד. ביטוח כספים.

ה. כל התשובות שגויות.

הסבר: בפוליסת נאמנות עובדים, דירה וכספים אין כיסוי לנזק תוצאתי. לעומת זאת בפוליסת טרור יש כיסוי לשני נזקים – נזק פיזי לרכוש ונזק תוצאתי (אובדן רווחים).
ערעור – פוליסת הדירה התקנית קובעת כי המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו. הפוליסה קובעת כי יהיה כיסוי להוצאות שכר מומחים, הוצאות שכר דירה והוצאות פינוי הריסות. כולן נזקים תוצאתיים. לכן לא ניתן לומר שפוליסת הדירה לא מכסה נזק תוצאתי אלא היא לא תכסה נזק תוצאתי שלא נקבע במפורש בפוליסה כי הוא מכוסה. ולכן גם תשובה ג' נכונה.

 

2. מבוטח רכש ביטוח תכולת דירה בסכום ביטוח של 300,000 ₪. המבוטח וויתר על כיסוי רעידת אדמה. במהלך תקופת הביטוח, נפל עץ משטח חצר השכן בשל סופה חזקה ונגרם נזק לריהוט גן בשווי 15,000 ₪, מתקן צלייה בשווי 2,000 ₪ ומשקפיים של המבוטח שהיו מונחים על השולחן בחצר בשווי 1,500 ₪. ההשתתפות העצמית בפוליסה היא 500 ₪.
כמה תשלם חברת הביטוח?

א. 0 ₪.

ב. 7,500 ₪.

ג. 7,000 ₪.

ד. 18,000 ₪.

ה. 14,500 ₪.

הסבר: פוליסת דירה מכסה גם נזקי רוח מעל 30 קשר ולכן הנזק יכוסה בפוליסה. כל הנזקים יכוסו לאחר ניכוי השתתפות עצמית.
ערעור – פוליסה הדירה קובע כי הכיסוי לדברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יוגבל ל- 2% מסכום ביטוח התכולה ולכן התשובה הנכונה היא 5,500 ₪.

 

 

להלן נוהל הגשת ערעור - כפי שמופיע באתר משרד האוצר:
 1. תשלום אגרת בקשה לערעור יבוצע דרך מערכת לרישוי סוכנים ויועצים / תשלום לבחינות
 2. נבחן רשאי להגיש בקשה לערעור בתוך שלושים יום ממועד פרסום תוצאות הבחינה. יובהר כי לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לערעור לאחר מועד זה.
 3. בתקופה שמתחילה ביום הגשת בקשת הערעור ומסתיימת עד שלושים יום מיום פרסום הציונים, תשלח אל המערער הודעת מסרון לנייד עם פרטי מיקום ומועד הערעור.
 4. הערעור יתקיים ב- 27/08/2020 במכללת רמת גן - רחוב פנחס רוטנברג 87 בניין 7, רמת גן. (שעה תשלח לקראת הערעור - לרוב סביב 10-11).
 5. על המערער להגיע מצויד בתעודת זהות ישראלית תקפה או בדרכון ישראלי תקף או ברישיון נהיגה ישראלי תקף עם תמונה. לא יתאפשר כל אמצעי זיהוי אחר, לרבות צילום או העתק של תעודת הזהות או הדרכון או רישיון הנהיגה.
 6. הליך הערעור הוא כמעמד בחינה, וככזה חלות עליו כל הוראות המשמעת בבחינה כפי שמופיעות בנוהל שמירה על טוהר הבחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני.
 7. אין להכניס לחדר הערעור מכשירי טלפון נייד או כל ציוד אלקטרוני אחר שנועד לצורך הקלטה או צילום.
 8. משך הזמן שיעמוד לרשות המערערים הוא שעה וחצי.
 9. במהלך הערעור יוצגו בפני המערער, על גבי מחשב, השאלות עליהן ענה באופן שגוי בבחינה, לרבות סימון התשובה שבחר בבחינה והתשובה הנכונה.
 10. נבחן ינמק באופן ברור ומדויק המסביר מדוע לדעתו התשובה אותה סימן בבחינה מהווה תשובה נכונה לשאלה.
 11. הערעור יועבר לבדיקה על ידי גורם מקצועי אשר מונה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 12. ייבדקו רק תשובות שינומקו.
 13. החלטה בעניין הערעור תימסר למערער בתוך ארבעים וחמישה יום ממועד הערעור.
 14. ההחלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.

בהצלחה!

© 2021 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.