לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

שלום לכל נבחני מקצועית א'.
להלן הליך הגשת הערעור והמלצותינו לשאלות עליהן אנו מאמינים כי ניתן לערער.
 
כמה דגשים חשובים:
  • רק תלמיד שניגש לבחינה יכול להגיש ערעור.
  • רק תלמיד שטעה בשאלה יכול להגיש ערעור על אותה שאלה.
  • ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום פרסום הציונים.
  • ניתן להגיש בו זמנית ערעור על מספר שאלות.
  • עלות ערעור היא כעלות בחינה.
  • התשובות לערעור מתקבלות לרוב כחודש לאחר הגשתו. התשובה ניתנת למי שהגיש את הערעור.
  • במידה והערעור מתקבל, הסכום ששולם יוחזר והנקודות ינתנו לכל מי שטעה באותה שאלה - גם אם לא הגיש את הערעור.
  • במידה והערעור נדחה... הכסף לא יושב ולא ניתן לערער בשנית.

מאחר והערעור גורף, על מנת להקטין את הסיכון שבעלות הכספית - אנו ממליצים להתארגן בקבוצות, כך שנציג אחד יגיש את הערעור בשם כולם.
אתם מוזמנים להתארגן דרך התגובות לכתבה.

חשוב לנו להדגיש כי אין אנו אחראים על תוצאות הערעור, וכמובן אם אתם מאמינים כי יש שאלות נוספות לערעור, זכותכם המלאה להוסיף גם אותן. 


אז איך מגישים את הערעור?

1. תשלום אגרת ערעור באמצעות טופס פ003.
2. הגשת הערעור דרך האיזור האישי שבאתר 'מח 10', בחירה בטופס 'בקשה לערעור' הנמצא תחת לשונית 'בקשות וטפסים'.
אתם מוזמנים לעשות העתקה של המלצת המכללה או לנסח את הערעור במילים שלכם. הנוסח כתוב בלשון זכר.

מספרי השאלות בהמלצה הן לפי סדר הופעתן בקובץ הבחינה שפורסם על ידי הרשות לניירות ערך - לחצו להורדת הקובץ

בהצלחה!

 

שאלה 5

בשוק נסחרת אג"ח של חברת השקעות (להלן: "החברה") שבבעלותה 3 חברות תפעוליות הנסחרות בבורסה:

חברה A: עוסקת בביטוח ישיר – פעילות זו מהווה 50% מסך הפעילות בחברת ההשקעות.

חברה B: עוסקת בהלוואות חוץ בנקאיות – פעילות זו מהווה 25% מסך הפעילות בחברת ההשקעות.

חברה C:  עוסקת בנדל"ן למשרדים בישראל ובחו"ל – פעילות זו מהווה 25% מסך הפעילות בחברת ההשקעות.

החברה מעמידה כביטחונות למחזיקי איגרות החוב של מניות של חברות הבנות ביחס TLV זהה של 70%.

איזה מהרכב הביטחונות הבאים (בצורה של מניות סחירות בחברות הבנות) עדיף לבעלי האג"ח?

 

א. מניות A בלבד.

ב. מניות B בלבד.

ג. מניות C בלבד.

ד. מניות B ו- C בחלוקה שווה - התשובה שהתקבלה

ה. אם ה- TLV אחיד, אין העדפה לאף אחת מהאפשרויות.

 

נוסח הערעור - רלוונטי למי שסימן A בלבד, B בלבד או C בלבד:

שלום רב.

ברצוני לערער על השאלה בה נתבקשנו לבחור בהרכב הביטחונות העדיף לבעלי האג"ח מבין מניות של שלוש חברות (ביטוח ישיר, הלוואת חוץ בנקאיות ונדל"ן).

במידה ולא היה בשאלה פירוט בנוגע לתחום עיסוק החברות, אולי היה ביכולתי להעריך את ההעדפה על פי שיעור הפעילות של כל חברה מתוך סך הפעילות של חברת ההשקעות, אך בהינתן תחומי הפעילות של כל חברה באופן טבעי נדמה כי מהותי יותר הנתון הזה ולא חלקן היחסי של החברות (A,B,C).

עולה השאלה האם קיימת עדיפות לחברה בענף מסוים על פני ענף אחר. האם חברה העוסקת בביטוח ישיר יציבה יותר או פחות מחברה העוסקת בהלוואות חוץ בנקאיות? מהו תמהיל החברה העוסקת בנדל"ן ובאילו מדינות בחו"ל היא משקיעה (רומניה, יוון, אוסטרליה או ארה"ב)? מהו דירוג האשראי של החברות? האם בכלל קיימת אפשרות לביצוע ההשוואה מבלי לקבל פרטים נוספים על שווי שוק החברות, נתונים היסטוריים, חשיפה, מינוף, יחסים פיננסים נוספים ועוד.

לכאורה התשובה שהתקבלה כנכונה, כלל אינה מתייחסת לתחום הפעילות, אלא נבחרה מכיוון שמדובר בפיזור הביטחונות בין שתי החברות ששיעור הפעילות היחסית שלהן נמוך יותר, אך לא מובן לי מדוע מצופה ממני להבין כי נתוני תחומי הפעילות אינם מהותיים בשאלה. אדרבא – בעיני הם מהותיים הרבה יותר משיעור האחזקות היחסי.

ייתכן מצב בו הייתי מעדיף את כל הביטחונות שלי במניות של קבוצת עזריאלי (נדל"ן מניב) – חברה יציבה בדירוג AA (מעלות) על פני בטוחות בצורת מניות של חברות ציבוריות קטנות בענפים אחרים.

אני מניח שאם מדובר היה במבחן פתוח, בו ניתנה הייתה לי האפשרות להסביר את הבחירה שלי, היה מן ההגיון בבחירה ועל אף שנקטתי בגישה שונה ממחבר השאלה, ניתן היה לקבל על תשובתי נקודות גם אם לא כולן, אך בהינתן שזהו מבחן אמריקאי, התשובה הנכונה אמורה להיות מוסכמת וחד משמעית ולא כזו שנתונה לפרשנות. אני טוען זאת מכיוון שהדיון לאחר הבחינה בשאלה זו סבב ברובו סביב השוואה בין סוגי החברות ולא סביב שיעור ההחזקה, כך שאיני היחיד שסבור שזהו נתון מהותי וחסר.

לאור זאת, בהינתן תחומי עיסוק הנראים כנתון מהותי, ובהיעדר נתונים נוספים לצורך קבלת ההחלטה, לא נראה כי קיימת העדפה ברורה או בולטת ולטעמי אין תשובה נכונה ומספקת מבין האפשרויות.
אבקש לשקול לקבל את כל אחת מהחלופות של העדפת מניות A בלבד, B בלבד או C בלבד.

 

 

 

שאלה 6

בתאריך 1.1.2020 משקיע מתלבט בין שתי אפשרויות השקעה לטווח של 5 שנים:

השקעה במניות חברה א' הנסחרות במכפיל 20 על רווחי 2020. השוק מעריך שרווחי החברה יעלו בצורה משמעותית בשנים הקרובות.

השקעה במניות חברה ב' הנסחרות במכפיל 12 על רווחי 2020. השוק מעריך שרווחי החברה יישארו ברמתם הנוכחית בשנים הקרובות.
בהסתמך על הנתונים הנ"ל בלבד, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

 

א. אם רווחי שתי החברות לא ישתנו במהלך התקופה – ההשקעה במניות א' עדיפה.

ב. אם רווחי שתי החברות יעלו בקצב של 10% לשנה במהלך התקופה – ההשקעה במניות א' עדיפה.

ג. אם מכפילי הרווח לפיהם תיסחרנה שתי המניות בעוד 5 שנים יהיו זהים למכפילים הנוכחיים – ההשקעה במניות ב' עדיפה.

ד. אם רווחי חברה ב' יירדו בכ- 5% לשנה – ההשקעה במניות חברה ב' תסב הפסד למשקיע.

ה. אם רווחי החברות והמכפילים לפיהם נסחרות המניות יישארו ללא שינוי במהלך התקופה – ההשקעה במניות ב' עדיפה. - התשובה שהתקבלה

 

נוסח הערעור:

שלום רב. ברצוני לערער על השאלה בה הוצגו שתי חלופות להשקעה לטווח של 5 שנים, חברה א' וחברה ב'.
בשאלה זו נתונים לגבי מכפילים של שתי חברות, א' ו- ב'.

מכפיל הרווח נגזר משווי השוק חלקי הרווח השנתי הנקי.

לאור זאת שבתשובה ה' נאמר כי המכפיל והרווח נותרו כפי שהם לאורך השנים, הרי שניתן להסיק מהנוסחה שגם שווי השוק נותר ללא שינוי.

תשואת משקיע על השקעה במניות מחולקת לתשואת הון ותשואת דיבידנד. מאחר ושווי השוק נותר ללא שינוי, הרי שתשואת ההון בשתי החלופות היא 0%, כלומר שבהיבט זה אין העדפה להשקעה אחת על פני השנייה. אם כך, על מנת שתתקיים העדפה, יש לקבל נתונים לגבי תשואת הדיבידנד שתלויה בחלוקה של הדיבידנד.

לא נאמר בשאלה כי החברות מחלקות את רווחיהן כדיבידנד, ובטח שלא ניתן לקבוע שכל רווחיהן מחולקים או אפילו מחולקים באופן יחסי באותו שיעור. ייתכן מצב בו חברה תהיה רווחית, לא תחלק דיבידנד ועדיין שווי השוק שלה יישאר ללא שינוי, יעלה או ירד – שכן שווי שוק הנגזר ממחיר המניה תלוי לא רק בביצועי החברה אלא גם בתחזיות שונות ובסביבת החברה – כפי שניתן לראות בצורה ברורה בתקופה האחרונה של משבר הקורונה.

כהמחשה נוספת, אפנה אתכם לשאלה 12 בבחינה שפורסמה ממועד דצמבר 2018:

משקיע יכול לבחור בין השקעה בשתי מניות לתקופה של 5 שנים;

חברה A היא איכותית והמשקיע מעריך שתגדיל את רווחיה ב- 15% מידי שנה. המניה נסחרת במכפיל רווח של 22 על רווחי השנה השוטפת.

חברה B איכותית פחות והמשקיע מעריך שרווחיה יקטנו בכל שנה ב- 5%.

על סמך הערכותיו ובהנחה שבעוד 5 שנים תיסחר חברה A במכפיל 16 על רווחי השנה השוטפת ואילו חברה B תיסחר במכפיל 6 על רווחי השנה השוטפת, מה מכפיל הרווח המקסימלי בו יעדיף המשקיע לרכוש היום את חברה B לחמש שנים?

 

מציאת מכפיל מקסימאלי משמעותה כמציאת נקודת אדישות.
אחת הדרכים לפתרון שאלה זו היא הצבת רווח 100 לכל אחת מהחברות, ועל פי המכפילים הנתונים למצוא שווי שוק נוכחי במונחים יחסיים – נתון שלחברה A מכפיל רווח 22, קרי שווי שוק 2,200. לאחר מכן הגדלת הרווחיות של חברה A ב- 15% מידי שנה מביא ל- 201.13 והצבת המכפיל העדכני (16), מביא לשווי שוק עדכני של 3,218. ביחס לשווי השוק המקורי של חברה A מדובר בתשואה של 46.28%.

הרווח של חברה B פוחת ב- 5% מידי שנה לכדי 77.378 ובמכפיל 6 השווי שוק צפוי להיות 464.26, כך שעל מנת להשיג תשואה זהה לזו של מניה A, שווי השוק ביום ההשקעה צריך להיות לא יותר מ- 317, כלומר מכפיל 3.17, ואכן התשובה שנבחרה היא מכפיל מקסימאלי של 3.

לא נאמר דבר על דיבידנדים בשאלה זו, כלומר הכותב התבסס על החלופות בהיבט של תשואת הון בלבד, לכן מדוע היה עלינו להסיק אחרת בבחינה האחרונה?

לסיכומו של עניין - בהתבסס על תשואת ההון האמורה, ועל הנתונים כפי שהם, לא ניתן לקבוע שיש השקעה אחת שעדיפה על השנייה, גם כאשר נאמר שהרווחים והמכפילים יישארו ללא שינוי.

מסיבה זו, אני סבור כי אין בשאלה זו תשובה נכונה ויש לקבל את כל התשובות כנכונות.

 

 

© 2021 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.