לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

מיסוי קצבאות

"קצבה" – קצבה המשתלמת מאת מעביד או קופ"ג או על פי ביטוח אובדן כושר עבודה למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו).


קצבה מזכה: תקרה בסך של 8,510 לחודש בשנת המס 2020.

 

תנאים לקבלת פטור לקצבה מזכה : (אחד מהשניים)

1. הגעה לגיל פרישה 67 – גבר, 62 - אישה.

2. פרישה בשל נכות יציבה בשיעור של 75% לפחות.

 

חישוב הפטור המקסימלי : (לחודש)

4,425 = 52% * 8,510

 

דוגמה :

יעל ילידת 1955, פרשה לפנסיה והיא מקבלת פנסיה חודשית בסך 8,000 ₪. מה הקצבה החייבת והפטורה?

 

פתרון :

יעל הגיעה לגיל פרישה ולכן זכאית לפטור.

 

סה"כ 8,000

קצבה פטורה (4,425)

קצבה חייבת 3,575

 

שיעורי הפטור לקצבה מזכה לפי תקופות:

עד 2012 – 35%

2012 עד 2015 (כולל) – 43.5%

2016 עד 2019 (כולל) – 49%

2020 עד 2024 (כולל) – 52%

2025 ואילך – 67%

 

ההון הפטור 796,536 = 180 * 52% * 8,510

היוון כספי תגמולים (XXX) – מקטין את ההון הפטור 1:1

"מענקים פטורים" (XXX) – ב-32 שנות עבודה שקדמו לגיל

הזכאות.

======

יתרת ההון הפטורה XXX

פטור חודשי לקצבה XX – מחלקים את יתרת ההון הפטורה

ב- 180.

שיעור הפטור %XX - פטור חודשי לחלק ב- 8,510.

 

נוסחת הקיזוז – קיבוע זכויות

שלבי עבודה לחישוב הפטור לקצבה:

קביעת גיל זכאות (גיל פרישה או המועד שהחל לקבל לראשונה קצבה –
לפי המאוחר).

2. מענקים פטורים שהתקבלו ב-32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות.

3. יש להצמיד למדד המחירים לצרכן את התוצאה בשלב 2 ליום ה- 1 בינואר

של השנה שבה חל גיל הזכאות ולכפול ב- 1.35.

4. סה"כ פטור על הקצבה ( 796,536 = 180 * 52% * 8,510 ) פחות

התוצאה בשלב 3 = הפטור שנותר לקצבה.

5. התוצאה בשלב 4 לחלק ב- 180 = פטור חודשי לקצבה.

 

הוראות מעבר:

מי שקיבל לפני 1.1.2012 מענק פטור, ובנוסח הקודם לא חלה עליו נוסחת השילוב (פער של מעל 15 שנים) – לא תחול עליו גם נוסחת הקיזוז החדשה.


שני תנאים מצטברים על מנת שהפיצויים הפטורים לא יפגעו בפטור על הפנסיה:

  1. הפיצויים התקבלו לפני 2012.
  2. ישנו פער של 15 שנה בין קבלת המענקים הפטורים לקבלת הפנסיה לראשונה.

דוגמה:

להלן נתוני פרישות העובד (בגיל פרשה).

אילו מענקים פטורים יכנסו לחישוב נוסחת הקיזוז, בהנחה שהחל לקבל פנסיה לראשונה בתאריך 1.2.2018 ?

 

הערה                           מענקים פטורים                         שנות עבודה                         תאריך פרישה                         מעסיק

יכנס לנוסחת הקיזוז        61,000                                       5                                           31.1.2018                             א

יכנס לנוסחת הקיזוז        91,000                                       8                                           30.4.2010                             ב

לא יכנס לנוסחת הקיזוז   66,000                                       7                                           31.12.2002                           ג

לא יכנס לנוסחת הקיזוז   46,000                                       7                                           28.2.1995                             ד

 

דוגמא :

יניב (יליד 1950) פרש מעבודתו בתאריך 1.1.2018 וקיבל מענק פטור בסך של 500,000 ש"ח בגין 42 שנות עבודה.

החל מתאריך 1.1.2020 מקבל יניב קצבה בסך של 12,000 ₪. מה שיעור הפטור לקצבה? ומה הקצבה החייבת במס ?

מדד 1/2018 - 100 נק' , מדד 1/2020 - 102 נק'.

 

= 180 * 52% * 8,510                                796,536                              ההון הפטור

= 102/100 * 1.35 * 32/42 * 500,000     ( 524,571 )                          "מענקים פטורים"

                                                                   271,965                              יתרת ההון הפטורה

= 180 : 271,965                                        1,511                                  פטור לחודש

= 8,510 : 1,511                                         17.75%                               שיעור פטור

 

פתרון :

קצבה חודשית חייבת במס 10,489 = 1,511 – 12,000

 

האם ניתן לבצע קיבוע זכויות לנישום שטרם עזב את מקום העבודה והחל לקבל פנסיה בגיל פרישה?


התשובה היא – כן.


ומה לגבי פטור על מענקי הפרישה ?


משריינים פטור עתידי למענק הפרישה ליום עזיבת העבודה.

 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.