לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

לא להאמין! פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל בגין נכות של קרוב משפחה


תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) קובעות כי ניתן למשוך כספי תגמולים מקופת גמל בפטור ממס בגין נכות של העמית או קרובו בתנאים מסוימים.


מה הנכות הנדרשת לצורך הפטור ?

נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות.

הפטור יינתן בתנאי שאירוע הנכות קרה לאחר פתיחת קופת הגמל לראשונה.


מי נכנס להגדרת "קרובו" ?

קרובו – בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג, ובן זוג של כל אחד מאלה.

כלומר, אם הנכה הוא בן הזוג של נכד – הוא יכנס להגדרת "קרובו", אך אם מדובר בהורה של בן הזוג – לא ניתן לקבל את ההטבה.


כיצד מקבלים אישור לפטור?


הפטור מתקבל בפניה למס הכנסה - מחלקת שכירים, פקיד השומה נקבע לפי מקום המגורים.


אילו טפסים ומסמכים יש להגיש למס הכנסה ?

טופס 159 – בקשת העמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
אישור יתרות עדכני ומפורט מהקופה הכולל תאריך פתיחת קופה ומס' תיק ניכויים.
פרוטוקול מביטוח לאומי המאשר את הנכות או אישור מס הכנסה על נכות לצורך הטבות מס.

מהו המיסוי למי שלא עומד בתנאי הפטור ?

המיסוי הינו 35% מס סופי או שיעור המס השולי – לפי הגבוה.

© 2022 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.