לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

הגדרות:

משתמש/מנוי: כל מי שעושה שימוש באתר / גולש בו / רוכש באתר ו/או עושה שימוש בקוד הרשאה לאתר או לחלקיו.

החברה: אורין-שפלטר השכלה פיננסית בע"מ

האתר: www.ocapital.co.il
 

 1. כל מקום שיוזכר בתקנון לשון זכר הכוונה לזכר ו/או נקבה ו/או לכל ישות משפטית.
 2. גלישה/ כל שימוש באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, לכל דבר ועניין.
 3. השימוש באתר הינו לשימוש אישי ואינו לשימוש מסחרי. אין לעשות שימוש בחומרים אשר כלולים באנליזות ו/או בכתבות ו/או בתכל תוכן אחר ו/או בספרי הלימוד ו/או באתר האינטרנט לשימוש מסחרי ו/או כחומר עזר בהעברת שיעורים ו/או כעזר בהעברת שיעורים פרטיים ו/או כל שימוש אחר שאינו אישי.
 4. השימוש באתר האינטרנט מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.
 5. האתר כולל תכנים מסחריים ומודעות פרסומת הנמסרים לפרסום מטעם מפרסמים שונים. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים באתר ולכל תוצאה בגין השימוש במוצרים ו/או השירותים המפורסמים ו/או בגין הסתמכות על הפרסומים. פרסום התוכן אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר.
 6. חל איסור מוחלט לעשות פרסום ו/או קידום מכירות באתר שלא במסגרת החברה והודעות המכילות דברי פרסומת ימחקו.
 7. בעצם השימוש באתר המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר לצורך פרסום ו/או קידום מכירות ו/או פניה למשתמשים אחרים לביצוע פרסום ו/או קידום מכירות.
 8. במידה ומשתמש יפר את סעיף 7, מוסכם כי הפיצוי המוסכם יהיה תשלום של 2500₪ בגין כל הודעה שפורסמה ו/או נשלחה למשתמש אחר. תשלום פיצוי מוסכם זה לא שולל את זכותה של החברה לתבוע בגין נזקים שיגרמו לה.
 9. לאחר השלמת הליך ההרשמה והתשלום יקבל כל מנוי שם משתמש וסיסמא , לאחר שימסור פרטים אישיים. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה.
 10. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. על המנוי האחריות לשמור על סודיות פרטים אלה והוא האחראי הבלעדי לשימוש אסור בפרטים. אין להעביר את הפרטים לצד שלישי. על כן, יש לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה.
 11. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 12. חובה למלא פרטים נכונים בעת ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו ע"י המשתמש פרטי זיהוי שגויים , יישא המשתמש באחריות לכל נזק שייגרם לחברה בשל כך לרבות תשלום בגין דמי משלוח וטיפול, ללא הוכחת נזק.
 13. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או בפקס ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המנוי וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ושינוים אלו יחולו על המשתמש והחברה.
 15. על כל רכישה דרך האינטרנט חל החוק להגנת הצרכן .
 16. לא ניתן לבטל הזמנת קוד גישה לאתר האינטרנט לאחר השימוש הראשוני בקוד על ידי הלקוח.
 17. הלקוח מסכים לכך כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בכתובת שניתנה לה ע"י המשתמש לצורך דיוור בעניין מבצעים ומוצרים חדשים אלא אם כן יביע הלקוח את התנגדותו לכך בכתב באמצעות טופס הפניה או במייל או בפקס המפורטים בדף צור קשר באתר.
 18. כל התכנים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים. זכויות היוצרים שייכים בלעדית לחברת אושן (ת.ל) השקעות פיננסיות בע"מ ו/או לחברת אורין שפלטר השכלה פיננסית בע"מ ואין לעשות בתכנים אלה כל שימוש ללא אישור החברה מראש ובכתב. החומרים המוגנים כללו כי טקסט, תמונה, קישורים, ציורים, גרפיקה, קבצים מכל סוג או כל מידע אחר המופיע באתר. השימוש בתכנים אלה הינו לצורך שימוש אישי ולא מסחרי ורק לאדם אשר רכש את קוד הגישה לאתר.
 19. המנוי מתחייב שלא לעשות בכל מידע הכלול באתר שימוש כלשהו ובין השאר, העתקה, הדפסה, פרסום, עריכה, הצגה לצד ג', שידור וכו' בצורה ישירה או עקיפה.
 20. התכנים הכלולים באתר זה משקפים את חוות דעת המחברים בלבד ולא משקפים התאמה מלאה לצרכי כל משתמש. על כן, האתר, החברה ו/או הכותבים, לא ישאו בכל אחריות בגין התכנים המופיעים באתר זה. האתר ו/או החברה משקיעים משאבים רבים על מנת למנוע טעויות ו/או תקלות בתכנים ו/או בתפעול האתר, אך יתכנו טעויות ו/או תקלות. האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות בגין טעויות ו/או תקלות כלשהן. על כן, המנוי יהיה האחראי הבלעדי בגין השימוש בתכנים המפורסמים באתר זה.
 21. באתר מתפרסמים, בין השאר, תכנים ופרסומים אשר נכתבו על ידי משתמשי האתר. החברה רשאית לבדוק ו/או לערוך את התכנים לפני ו/או אחרי פרסומם.
 22. החברה לא תהיה אחראיות בכל אחריות לתכנים אשר נכתבים על ידי המשתמשים באתר והאחריות המלאה על התכנים ו/או על תוצאותיהם חלה אך ורק על המשתמש אשר רשם את אותם תכנים. עצם פרסום המידע על ידי החברה אינו מטיל עליה כל אחריות בגין התוכן ואינו מבטא את עמדת החברה בנושאים שונים ו/או את דיוקם של הדברים ו/או אמינותם.
 23. משתמש אשר מפרסם תכנים באתר מצהיר בעצם הפרסום כי הוא האחראי בגין כל התכנים שהעלה.
 24. אין לפרסם באתר כל תוכן פורנוגרפי, תוכן הקשור לקטינים, סיסמאות של משתמשים או פרטי כרטיסי אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, תוכן המפר זכויות יוצרים או סימן מסחר, לשון הרע או מידע הפוגע בפרטיות אדם ו/או מפר צו בית משפט בגין איסור פרסום, תוכן שיקרי או מטעה, תוכן תוך התחזות לאחר, פרסומות, גזענות ו/או כל תוכן המעודד ביצוע עבירות.
 25. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, עיצובו והתכנים הכלולים בו. כמו כן, החברה רשאית לגבות תשלום בגין התכנים המפורסמים כולם ו/או חלקם. החלטה כאמור תהיה חד צדדים על ידי החברה ומשתמש לא יוכל לתבוע בגין כל נזק שיגרם לו בגין החלטה זו ו/או ביצועה.
 26. התכנים הנכללים באתר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים ועשויים להשתנות מעת לעת. פרסום המידע אינו מהווה קבלת אחריות על תוכנו.
 27. ידוע למשתמשים כי האתר הינו בעל אופי כלכלי ועל כן אין להפר כל חוק מחוקי מדינת ישראל הנוגע לעבירות כלכליות כגון, הרצת מניות, תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים וכו'. כמו כן, אין להפר את הוראות הבורסה לניירות ערך ו/או הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.
 28. החברה מצהירה כי בכל מקרה בו יהיה חשד לביצוע עבירה כלכלית, יועבר המידע לרשות ניירות ערך ולמשטרת ישראל בצירוף פרטי הגולש בעל התוכן העברייני והחברה לא תהיה אחראית לכל פעולה אשר תנבע מהעברת הפרטים.
 29. החברה מחוייבת על פי חוק למסור פרטי משתמשים לרשות חוקרת מוסמכת בכל מקרה של חשד לעבירה.
 30. החברה מצהירה כי היא ו/או מנהלי האתר ו/או עובדי החברה ו/או כותבי התכנים מטעמה ו/או מנהלי הפורומים מטעמה עשויים להחזיק בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים, המוזכרים בפרסומים השונים באתר ו/או בניתוחי השוק ו/או בתגובות הפורומים ו/או באנליזות. אין לראות בכתוב כהמלצה כלשהיא לעשיית עסקה בניירות ערך ו/או השקעה פיננסית אחרת.
 31. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת אשר דינה להישפט במערכת המשפט הישראלית תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.