לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

 

תלמידי מכללת אורין שפלטר, שלום רב.

להלן הנחיות בנוגע להליך הערעור לנכשלים בבחינות ביסודות הביטוח, גמר פנסיוני, גמר תאונות וגמר רכוש.
הערעור יתקיים ביום א', ה- 05/09/2021, יש להרשם לערעור תוך 30 יום ממועד פרסום הציונים. פירוט נוסף בהמשך הכתבה.

 

ליחצו להורדת המלצות ערעור ביסודות הביטוח

 

ליחצו להורדת המלצות ערעור בגמר פנסיוני

 

ליחצו להורדת המלצות ערעור בגמר תאונות

 

ליחצו להורדת המלצות ערעור בגמר רכוש

 

 

 

נוהל הגשת ערעור (כפי שמופיע באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון):
 1. תשלום אגרת בקשה לערעור יבוצע דרך מערכת לרישוי סוכנים ויועצים / תשלום לבחינות.
 2. נבחן רשאי להגיש בקשה לערעור בתוך שלושים יום ממועד פרסום תוצאות הבחינה. יובהר כי לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לערעור לאחר מועד זה.
 3. בתקופה שמתחילה ביום הגשת בקשת הערעור ומסתיימת עד שלושים יום מיום פרסום הציונים, תשלח אל המערער הודעת מסרון לנייד עם פרטי מיקום ומועד הערעור.
 4. הערעור יתקיים ב- 05/09/2021 במכללת רמת גן - רחוב פנחס רוטנברג 87 בניין 7, רמת גן. (שעה תשלח לקראת הערעור - לרוב סביב 10-11).
 5. על המערער להגיע מצויד בתעודת זהות ישראלית תקפה או בדרכון ישראלי תקף או ברישיון נהיגה ישראלי תקף עם תמונה. לא יתאפשר כל אמצעי זיהוי אחר, לרבות צילום או העתק של תעודת הזהות או הדרכון או רישיון הנהיגה.
 6. הליך הערעור הוא כמעמד בחינה, וככזה חלות עליו כל הוראות המשמעת בבחינה כפי שמופיעות בנוהל שמירה על טוהר הבחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני.
 7. אין להכניס לחדר הערעור מכשירי טלפון נייד או כל ציוד אלקטרוני אחר שנועד לצורך הקלטה או צילום.
 8. משך הזמן שיעמוד לרשות המערערים הוא שעה וחצי.
 9. במהלך הערעור יוצגו בפני המערער, על גבי מחשב, השאלות עליהן ענה באופן שגוי בבחינה, לרבות סימון התשובה שבחר בבחינה והתשובה הנכונה.
 10. נבחן ינמק באופן ברור ומדויק המסביר מדוע לדעתו התשובה אותה סימן בבחינה מהווה תשובה נכונה לשאלה.
 11. הערעור יועבר לבדיקה על ידי גורם מקצועי אשר מונה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 12. ייבדקו רק תשובות שינומקו.
 13. החלטה בעניין הערעור תימסר למערער בתוך ארבעים וחמישה יום ממועד הערעור.
 14. ההחלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.

בהצלחה!

© 2022 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.