לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

בחינה מס' 9 - טיפול בתביעות, מועד א' – 11.04.2021

 


הוראות לנבחנים:

משך הבחינה – 240 דקות. ציון עובר – 60.

את התשובות לבחינה יש למלא בקובץ וורד - להלן קובץ להורדה.

בסיום הבחינה יש לשלוח את הקובץ למייל adi@osfinance.co.il

בתשובותיך עליך להתבסס על כל החומר שלמדת בקורס ועל הנתונים בכל שאלה ושאלה.

בבחינה הנוכחית ניתן להשתמש בספר "אוגדן פוליסות לבחינות גמר בביטוח כללי" (קוד הספר 03-18).
נא לשים לב: חל איסור מוחלט על שימוש בחומרים נוספים כל שהם.

במהלך הבחינה חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים בצורה כל שהיא.

 

 

ניתוח אירוע מספר 1 (50 נקודות)

 

חברת דניאלי ואיתמר - חברה לייצור מוצרי צריכה בע"מ

חברת דניאלי ואיתמר בע"מ הינה חברה גדולה וותיקה. בעלי החברה, דניאלי ואיתמר, הינם דמויות מוכרות בשוק העסקים הישראלי. לחברה מספר קווי ייצור בהם מייצרים מגוון גדול של מוצרי צריכה. לאחרונה נכנסה החברה גם לתחום המזון והחלה לייבא ולשווק מזון קפוא- בעיקר ירקות מוקפאים וגלידות.

תקופת הביטוח : 1/1/2017-31/12/2017

להלן נתונים על הרכוש והחבויות של החברה בערכי שיפוי:

 • ציוד כללי – 500,000 ₪
 • מכונות – 2,000,000 ₪
 • מלאי כולל – 4,000,000 ₪

ערך המלאי משתנה על פי רמות הביקוש בשוק.
על פי נתוני השנה שעברה, עליהן התבסס המבוטח בקביעת סכומי הביטוח בפוליסה הנוכחית, בחודשים 1-3 המלאי היה הנמוך ביותר והגיע לחמישית משווי המלאי הכולל. בחודשים 4-6 המלאי היה הגבוה ביותר והשתווה לערך המלאי המקסימלי. בחודשים 7-9 המלאי הגיע לכדי מחצית משווי המלאי הכולל ובחודשים 10-12 ירד המלאי לשליש משווי המלאי הכולל.

תכולה כללית- ריהוט וציוד לרבות ציוד משרדי הכולל מחשבים ומוצבה אלקטרונית – 1,000,000 ₪

לחברה 6 משאיות לרבות 2 משאיות קירור באמצעותן מעבירה החברה את מוצריה ללקוחות בכל רחבי הארץ.

לחברה גם 4 מלגזות זהות העוסקות בהטענת המוצרים על המשאיות לצורך העברתן ללקוחות.
שווין של כל 4 המלגזות כחדשות נכון ליום עריכת הביטוח היה 600,000 ₪ .

המבוטחת מעסיקה 60 עובדים קבועים ברמות סיכון שונות –

 • 8 מנהלים ועובדי משרד
 • 10 עובדי ניקיון ותחזוקה
 • 42 עובדי ייצור

המבוטחת משלמת פרמיה עבור כיסוי חבות מעבידים על פי תעריף לא אחיד: פרמיה שנתית לעובד בעבודה משרדית – 160 ₪, פרמיה שנתית לעובד בעבודת ניקיון ותחזוקה – 240 ₪ ופרמיה שנתית לעובד ייצור – 420 ₪.

בנוסף, נענתה המבוטחת לבקשת שירות בתי הסוהר והסכימה להעסיק ולשלב בקווי הייצור שלה 12 אסירים העומדים לקראת שחרור וזאת במסגרת תהליך השיקום שלהם והכנתם להשתלבות תקינה בחברה. המבוטחת לא משלמת שכר לעובדים אלה ושירות בתי הסוהר נושא במשכורתם.

המבוטחת פועלת ממבנה ברמה גבוהה במתחם מלאכה ותעשיה חדש באזור התעשיה החדש של העיר נתניה. במבנה זה פועלים בתי מלאכה ומפעלים רבים נוספים וכן מצויים בו מחסני סחורות של מספר יבואנים.

על פי סקר הגנות שביצעה במקום חברת הביטוח, אמצעי המיגון שהתקינה המבוטחת מספקים בהחלט.

בידי המבוטחת הפוליסות הבאות: ביטוח אש מורחב ואבדן תוצאתי של חברת כלל הכוללת כיסוי לפריצה ושוד, פוליסת צד ג' בגבול אחריות של 3,000,000 ₪ למקרה ולתקופה וחבות מעבידים בגבול אחריות של 6,000,000 ₪ למקרה ו-20,000,000 ₪ לתקופה כדוגמת פרקים 4 ו-5 בפוליסת בית העסק של חברת מנורה, פוליסה לביטוח אחריות המוצר של חברת כלל- מהדורת ביט, פוליסה לביטוח שבר מכני של חברת הפניקס.

סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות:

 • אש מורחב- 6,000 ₪
 • אבדן רווחים - 10 ימים
 • ביטוח חבות מעבידים- 10,000 ₪
 • ביטוח צד שלישי- 8,000 ₪
 • ביטוח אחריות המוצר-12,000 ₪

 

שאלה מספר 1 (30 נק')

בבוקר יום 6/3/2017 כשהגיעו עובדי המבוטחת למפעל הם גילו שבלילה הקודם אירעה פריצה לשטח המפעל ורכוש בשווי 630,000 ₪ נגנב. השמאי שנשלח למקום מיידית ע"י חברת הביטוח לא גילה סימני פריצה כלשהם – לא בכניסה ולא ביציאה וציין עובדה זאת בדו"ח שלו. כמו כן ציין השמאי כי שווי המלאי אכן התאים לרשום בפוליסה אך שווי הציוד שהיה במפעל עלה ב-30% על הסכום שהיה מצויין בפוליסה. בנוסף ציין השמאי בדו"ח שלו כי ערך המכונות אמור היה לעמוד על 3,000,000 ₪ . בעניין המיגון ציין השמאי כי המבוטח התקין והפעיל את אמצעי המיגון כנדרש אך הדגיש כי במוקד אליו היה מחובר המפעל לא נרשמה חדירה לבית העסק.

 להלן רשימת הרכוש שנגנב שהגישה המבוטחת לחברת הביטוח: ציוד – 80,000 ₪
חלקי מכונות שפורקו מהמכונות ונגנבו – 200,000 ₪
מלאי מוצרים – 350,000 ₪

א. האם אירוע זה מכוסה על פי הפוליסה שבידי המבוטחת? נמק תשובתך בין אם היא כן ובין אם היא לא

ב. באיזה מקרה יהיה אירוע זה מכוסה למרות שלא אותרו סימני אלימות והפעלת כח ע"י הפורצים בכניסה וביציאה?

ג. בהנחה שאירוע פריצה זה היה מכוסה, נא חשב את תגמולי הביטוח שתשלם חברת הביטוח למבוטח בערכי שיפוי. נא פרט את מרכיבי הסכום לתשלום והצג את חישוביך.

 

שאלה מספר 2 (10 נק')

המעביד קיבל מהמוסד לביטוח לאומי תביעה בעניין עובד שלו שנפגע בעבודה. בתביעה דורש המוסד לביטוח לאומי מהמעביד שיחזיר מיידית לביטוח הלאומי את תגמולי הביטוח ע"ס 200,000 ₪ ששילם הביטוח הלאומי כחוק לעובד של המבוטחת עקב הפגיעה בעבודה. המעביד (החברה המבוטחת) מבקש מחברת הביטוח שתשלם למוסד לביטוח לאומי את הסכום שהוא דורש ממנו במסגרת הכיסוי לחבות מעבידים שיש לו בפוליסה שלו. מה עמדתך בעניין תביעה זאת?

 

שאלה מספר 3 (10 נק')

א. עקב שביתה פראית שפרצה במפעל וכתוצאה מפגיעה מכוונת של העובדים בשניים מקווי הייצור במפעל נאלץ המפעל להשבית את שני קווי הייצור שנפגעו למשך 4 שבועות עד להחזרתם לתפקוד מלא. אבדן הרווח הגולמי שנגרם למבוטחת באירוע זה עמד על 800,000 ₪. האם אירוע זה מכוסה בביטוח לאבדן תוצאתי של המבוטחת ומה יהיה גובה תגמולי הביטוח שישולמו למבוטחת בגין אירוע זה אם בכלל?

ב. האם האירוע המתואר לעיל (של השביתה הפרטית שפרצה) מכוסה גם בביטוח האש המורחב של המבוטחת?

 

 

ניתוח אירוע מספר 2 (24 נקודות)

ביטוח בית מגורים ברח' תירוש 8, תל אביב.

כללי:

הבניין בן 10 קומות. בכל קומה 3 דירות יוקרה- שתיים בשטח 120 מ"ר ואחת בשטח 160 מ"ר. בנוסף, על הגג, מצוי פנטהאוז מפואר בשטח 200 מ"ר. עלות בניית היא 4800 ₪ ל-מ"ר אחד.

בבניין דוד חימום חשמלי מרכזי שעלותו 500,000 ₪ מעלית קטנה שעלותה 600,000 ₪ ומעלית גדולה שעלותה מיליון ₪

בבניין חלקים משותפים – חדרי מדרגות מגרש חניה ושיפורי תשתית לרווחת הדיירים כגון חדר דיירים וחדר איחסון לאופניים בשטח כולל של 1800 מ"ר. עלות הבנייה של החלקים המשותפים הוא 1,200 ₪ למ"ר אחד.

הבניין מוקף גדר איכותית באורך כולל של 200 מטר שעלות בנייתה 600 ₪ למטר.

ועד הבית מעסיק במשמרות 3 אנשי אבטחה ובנוסף מעסיק הועד גם איש תחזוקה אחד וגנן אחד.

בידי ועד הבית פוליסה לביטוח בית משותף – עד הגג- של חברת הראל

תעריף הביטוח: אש – 0.2%, פריצה - 1.5%, רעידת אדמה ונזקי טבע - 1.2%, ביטוח שבר מכני - הוא 1%.

השתתפות עצמית: בנזקי אש – 5000 ₪, בפריצה- 7000 ₪, בצד ג' - 6,000 ₪ ובשבר מכני 8,000 ₪.

 

שאלה מספר 1 (8 נק')

א. בשריפה שפרצה בבניין המגורים המשותף ניזוקו באופן מוחלט 2 הקומות העליונות שמתחת לפנטהאוז והפכו לבלתי ראויות למגורים. בדרך נס, לא נפגע הפנטהאוז ולא נגרמו לו נזקים. 1. נא חשב את סה"כ הנזק שנגרם לבניין
2. נא חשב את סכום תגמולי הביטוח שיקבל ועד הבית עבור נזק זה.

ב. בנוסף לנזק הפיזי לדירות בקומות שנפגעו היה צורך לפנות מהן את הדיירים לתקופת השיפוץ שהוערכה בשלושה חדשים. שכ"ד המקובל לדירות מאותו גודל ואיכות באותו איזור לתקופה קצרה עומד על 8000 ₪ לחודש לדירות בשטח 120 מ"ר ועל 12,000 ₪ לדירות בשטח 160 מ"ר. מה יהיה גובה תגמולי הביטוח שתצטרך חברת הביטוח לשלם לבעלי הדירות שדירותיהם נשרפו בדליקה פרצה בבניין עבור עלות הדיור החליפי לפני הורדת סכום ההשתתפות העצמית.

 

שאלה מספר 2 (8 נק')

א. לועד הבית הגיע מכתב תביעה מאורח שהגיע לבקר את אחד הדיירים בבניין. בתביעתו כתב התובע כי החליק על רצפת רחבת הכניסה לבניין שהייתה רטובה וכתוצאה מכך נחבל קשות והוא תובע את נזקו מועד הבית בו הוא רואה אחראי לתחזוקה התקינה של הבית. עדי ראיה שראו את המקרה וזוכרים אותו היטב מסרו כי האורח סירב בתקיפות לבקשת המנקה שלא להיכנס למשך מספר דקות מכיוון שהרצפה רטובה והוא עוד לא הספיק לייבשה. הוא אמר לאורח שמלאכת ייבוש הריצפה ייקח מספר קטן של דקות בלבד אך האורח לא היה מוכן לחכות ושעט לכיוון המעלית תוך זלזול מופגן בבקשותיו של המנקה ואז החליק על הרצפה הרטובה ונחבל. סוכן הביטוח נמצא בחו"ל. האם תביעה זאת מכוסה בפוליסת צד ג' של ועד הבית? הנפגע דורש בכתב התביעה שלו פיצוי בגובה 100,000 שקלים. ועד הבית שאל אותך מה לדעתך סיכויי התובע לקבל את כל הסכום אותו הוא דורש? נמק את תשובתך.

 

שאלה מספר 3 (8 נק')

א. עובד הניקיון של הבניין נפגע בעבודה. הוא שכנע את ועד הבית להסכים שלא יגיש תביעה לביטוח לאומי. וועד הבית הגיש תביעה לחברת הביטוח בה הוא מבקש לשלם בשמו לעובד את כל סכום הנזק שנגרם לו כולל הסכום שהיה משלם לו הביטוח הלאומי אילו היה מגיש את תביעתו אליהם כמקובל. מה תהיה תשובתך לוועד הבית המבוטח.

ב. אחד מאנשי הבטחון שמעסיק ועד הבית הגיש לו תביעה על שעון יד יקר שאבד לו לטענתו בשעה שסייר בבניין במסגרת עבודתו. ועד הבית העביר את התביעה במסגרת פרק חבות המעבידים שבפוליסה בטענה שמאחר ויש לו חבות כלפי עובד הבטחון שלו על חברת הביטוח לשלם לו במסגרת הכיסוי לחבות מעבידים על אבדן השעון. מה עמדתך בעניין זה ומה תשיב למבוטחים?

 

 

ניתוח אירוע מספר 3 (26 נקודות)

ביטוח הדירה של משפחת יוגב

משפחת יוגב גרה בדירה מרווחת בת 5 חדרים ברחוב דובדבן בקריית אונו. למשפחת יוגב פוליסה לביטוח דירה של חברת מגדל – מגדל לבית. להלן פרטי הפוליסה:

סכום ביטוח המבנה - 1,000,000 ₪.
סכום ביטוח התכולה – 600,000 ₪.

סכום ההשתתפות העצמית בפוליסה הוגדל לבקשת המבוטח בתמורה להנחה בפרמיה והועמד על 10,000 ₪.

סוקר מטעם המבטח פנה מספר פעמים כדי לתאם ביקור אצל המבוטח אך זה לא יצא לפועל. למרות זאת הפיקה חברת הביטוח את הפוליסה על סמך הצהרת המבוטח בדבר שווי הרכוש המבוטח.

בלילה חורפי אפל חדרו פורצים לדירה וגנבו רכוש רב בשווי 330,000 ₪
לפי הפירוט הבא שהוכן ע"י המבוטח:
כל התכשיטים שהיו בדירה בשווי 150,000 ₪, אוסף מטבעות בשווי 40,000 ₪, תמונה יקרת ערך בשווי 80,000 ₪ כסף מזומן ומט"ח בשווי 30,000 ₪ ובגדים וחפצים אחרים בשווי 30,000 ש"ח.
בנוסף גרמו הפורצים לשריפה בסלון הבית כשניסו לנתק מנורת קישוט יקרת ערך שהייתה מחוברת ישירות לשקע החשמל שמתחת לווילון. נזק האש נאמד ב- 40,000 ₪ כולל הסיוד והצביעה וכולל החלפת הפרקט שניזוק בדליקה שפרצה בדירה.

השמאי שהגיע לבדוק את הנזק כתב שנראה לו שהתביעה מהימנה אך ציין שיש הבדלים משמעותיים בין סכומי הביטוח בפוליסה לבין אלה שהיו קיימים בפועל בדירה כלהלן: שווי המבנה היה צריך לעמוד על 1,500,000 ₪ ואילו שווי התכולה היה צריך לעמוד על 1,000,000 ₪.

 

שאלה מספר 1 (13 נק')

א. האם בפוליסת הדירה של המבוטח הכיסוי הבסיסי הוא לפי ערך כינון אם המבוטח לא ביקש לבטל אותו?

ב. המבוטח שהה בחו"ל בעת אירוע הפריצה ביחד עם אשתו וילדיהם והדירה היתה ריקה מאדם. רק כשחזרו המבוטחים מחו"ל, כ-5 שבועות אחרי שיצאו מהארץ, גילו את דבר הפריצה לדירתם. האם נתון זה ישפיע על גובה תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח בעקבות הפריצה לדירתו?

 

שאלה מספר 2 (13 נק')

א. נא חשב את תגמולי הביטוח לגבי כל הפריטים שנגנבו או ניזוקו ואת הסכום הסופי שישולם למבוטח בערך שיפוי. נא פרט ונמק את תשובתך.

ב. המבוטח ביקש לקבל השלמה לסכום ששולם לו על פי קביעתך בשאלה הקודמת בטענה שתגמולי הביטוח שולמו לו לפי ערך שיפוי. מה תדרוש מהמבוטח על מנת להשלים לו את תשלום תגמולי הביטוח לפי ערך כינון?

 

 בהצלחה!

 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.