אתרי קבוצת אורין-שפלטר:

מהדקים פיקוח

ברשות ניירות ערך רוצים להדק פיקוח על הכנסים המקצועיים בהשתתפותם של יועצי השקעות

פורסם ב: 12:35 23/01/2011 | מאת: מערכת OS-Capital

לאחרונה עדכנה מליאת הרשות את נוסח ההוראה המסדירה את השתתפותם של יועצי השקעות בכנסים מקצועיים לטובת העמקה והיכרות עם נכסים פיננסים המשווקים על ידי מארגני הכנס או נותני החסות. הרשות אוסרת השתתפות ב"כנס מטעם" שתכליתו הרחבת הידיעה הכללית ובפועל אין תרומה להכרת הנכסים הפיננסיים או גורמים העומדים מאחוריהם, אך שכן יש היבט של מתן טובת הנאה.

בהודעה לעיתונות, מציינת הרשות כי בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בשוק ההון: גדל מספר הגורמים הפעילים, צמח היקף הפעילות וכן עלתה מורכבות הנכסים. לכן עלה הצורך בהרחבת הידע של יועצי ההשקעות לגבי המוצרים עצמם וכן הכירות עם היצרנים והמנהלים של הנכסים. על רקע זה, נערכו כנסים רבים שבהם מעבר לחומר המקצועי הוצעו אטרקציות שונות שלא קשורות לנושא הכנס כגון הופעות כיבוד. כתוצאה מכך נאלצה הרשות להגביר את הפיקוח על כנסים מסוג זה ופרסמה הוראות ברורות בנוגע לחוקיות ההשתתפות של היועצים בכנסים.

בכך מבהירה הרשות שהשתתפות בכנסים המשלבים תכנים מקצועיים עם תכנים בידוריים אסורה והאחריות מוטלת על היועץ עצמו במידה וידע מראש על כך מהמידע שהופיע בהזמנה. עם זאת, רשאי היועץ להשתתף ב"כנס מטעם" שבו מעוברים הרצאות שלא מתייחסות בהכרח למוצרים הפיננסיים הרלוואנטיים, במידה והתכנים מועברים על ידי גורם שעוסק בניהול הנכס הפיננסי וכן מתאפשרת התרשמות מקצועית.

להתייחסות מיוחדת זוכה נושא הכיבוד בכנסים. מהבדיקה שנערכה על ידי הרשות, עולה כי במקרים רבים היקף הכיבוד ומשך הזמן המוקדש לו חורגים מההגדרה של "כיבוד קל". לפיכך כדי שלא יעלה חשש להפרת החוק, הכיבוד הנלווה צריך להיות קל ולא להוות זמן משמעותי ממשך הכנס, כך "שלא יעלה חשש כי היא משפיע על החלטתו של היועץ בדבר השתתפותו בכנס".

להוראות ליועצי השקעות בקשר להשתתפות בכנסים וקבלת מוצרים פרסומיים ממנהלי נכסים פיננסיים