אתרי קבוצת אורין-שפלטר:

שחזור

שחזורי המבחנים של רשות ני"ע ומשרד האוצר מאת אורין-שפלטר

פרסום המבחן במימון - נובמבר 2016

צוות אורין שפלטר (10:22 22/11/2016)

פרסום המבחן בכלכלה - נובמבר 2016

צוות אורין שפלטר (22:45 15/11/2016)

שחזור המבחן בחשבונאות 14/11/11 כמובטח, אנו הראשונים לפרסם שחזור מלא ומדוייק

צוות אורין-שפלטר (10:21 15/11/2011)

שחזור המבחן ביסודות הביטוח - מרץ 2012 כמובטח, אנו מפרסמים שחזור אחראי של המבחן ביסודות הביטוח

צוות אורין שפלטר (13:38 09/04/2012)

שחזור המבחן בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית 27/05/2013

צוות אורין-שפלטר (13:00 30/05/2013)

שחזור המבחן במקצועית א' שחזור ראשוני של המבחן שנערך ביום 26/6/2011

אורין שפלטר (19:01 26/06/2011)

שחזור המבחן במימון וסטטיסטיקה מאי 2011 - שחזור ראשוני

צוות אורין-שפלטר (22:26 12/05/2011)

שחזור המבחן במקצועית א' – 5/12/10 השחזור המדויק של המבחן במקצועית א' של רשות ניירות ערך

אורין-שפלטר (16:20 06/12/2010)

שחזור המבחן ביסודות הביטוח – 21/12/10 חלק ב'

אורין-שפלטר (15:29 26/12/2010)

שחזור המבחן ביסודות הביטוח – 21/12/10 חלק א'

אורין -שפלטר (14:31 26/12/2010)

שחזור המבחן בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית – 11/11/10 חלק ב'

אורין-שפלטר (14:49 14/11/2010)