אתרי קבוצת אורין-שפלטר:

שחזור המבחן ביסודות הביטוח - יוני 2011

חלק ב'

פורסם ב: 08:09 12/06/2011 | מאת: אורין-שפלטר

קורסים ומרתונים לכל בחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר בכל הארץ ומובילים באחוזי המעבר הגבוהים ביותר מזה שנים!

לפרטים על קורסים קרובים לביתכם ניתן לפנות לטלפון 03-9444567 או info@rashut.com

 

המסמך הנ"ל נערך ונכתב על ידי אורין שפלטר השכלה פיננסית בע"מ

© כל הזכויות שמורות לחברה. אין לעשות שימוש במבחן או בחלקו ללא אישור

התשובות המסומנות הן תשובות מומלצות על ידינו ואינן בהכרח משקפות את דעת רשות ניירות ערך, ומתבססות על הנתונים שנמסרו לנו בעת השחזור.

 

תודה רבה ליובל פנקס על העבודה הקשה בהכנת השחזור.

 

36. מה חובה לעשות על פי דין:

            א. ביטוח חובה.

            ב. פוליסה תקנית לרכב.

            ג. ביטוח תלמידים.

            ד. פוליסה תקנית לביטוח דירה.

            ה. ביטוח תאונות אישיות.

 

37. מתי מבטח רשאי לבטל פוליסה:

א. אם מבוטח רימה או לא גילה באופן מהותי עובדות הקשורות לביטוח.

ב. אם חתם סביר לא היה מקבל את המבוטח אילו ידע את העובדות לאמתו

ג. המבוטח לא ענה על שאלה מהותית בכוונת מרמה.

ד. המבוטח לא ענה תשובה מלאה וכנה על סעיפים מהותיים.

ה. כל התשובות נכונות.

 

38. מהי תסכונת מוסרית:

            א. תסכונת שמשפיעה על שיקולי חתם סביר את לקבל את המבוטח או לא.

            ב. תסכונת המעידה על מצבו ואופיו של האדם.

            ג. תסכונת המעידה על אישיותו וטבעו של האדם.

            ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

            ה. כל התשובות נכונות.

 

39. מה ההגדרה לסוכן ביטוח כללי:

            א. יכול לעבוד כיחיד ללא שותפים.

            ב. לא יכול להיות תאגיד.

            ג. יכול מכור ביטוחי פרט (רכוש ותאונות).

            ד. לא חייב להיות מורשה יחיד.

            ה. כל התשובות נכונות.

 

40. הולך רגל שהיה בדרך למקום עבודתו, נפגע על ידי רכב, יש לו ביטוח תאונות אישיות, ממי יתבע את הפיצוי המגיע לו:

  1. מקרנית.
  2. מביטוח לאומי ומחברת הביטוח של הרכב הפוגע.
  3. מביטוח לאומי.
  4. מביטוח לאומי ומביטוח התאונות האישיות שקיים לו.
  5. מחברת הביטוח של הרכב הפוגע בלבד.

 

41. לעניין גביית דמי הביטוח, מי האחראי:

            א. הסוכן המצוין בפוליסה.

            ב. המבטח.

            ג. הסוכן שמצוין בפוליסה והמבוטח.

            ד. המבוטח עבור עצמו.

            ה. המוטב הבלתי חוזר.

 

42. ערך מוסכם, היכן קיים:

            א. בנכסים מסוג פיצוי.

            ב. בנכסים ובביטוח חיים.

            ג. רק בנכסים.

            ד. בנכסים.

            ה. בביטוחי החבויות מסוג שיפוי.

 

43. היכן חל עקרון השיפוי:

            א. בביטוחי רכוש וחבויות.

            ב. בביטוחי תאונה מחלה ונכות בהם קיים עקרון ההשבה.

            ג. בביטוחי תאונה מחלה ונכות בהם קיים עקרון סכום מוסכם מראש.

            ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

            ה. תשובות א' ו- ג' נכונות.

 

44. מהם תפקידי קרן נפגעי תאונות:

            א. לכסות מקרה תאונה בה הפוגע אינו ידוע.

            ב. לכסות מקרה בו הנוסעים ברכב לא ידעו שביטוח חובה לא קיים.

            ג. לכסות מקרה בו המבטח נמצא בפירוק.

            ד. לשלם לנותני השירות כפי שהיו מקבלים אילו היה ביטוח חובה בתוקף.

            ה. כל התשובות נכונות.

 

45. זיקת ביטוח:

            א. בביטוחי חיים אין צורך.

            ב. בביטוחי רכוש למוטב צריכה להיות זיקה לרכוש הניזוק.

            ג. אינה מחייבת בעלות על הנכס.

            ד. כל התשובות הרשומות מעלה נכונות.

            ה. תשובות א' ו- ג' נכונות.

 

46. מבוטח תבע מבטח בבית משפט על תביעה שלא שולמה לו, מה בית המשפט יכול לקבוע על פי חוק:

  1. בית המשפט ימליץ על פשרה בין הצדדים.
  2. עד 120% מסכום התביעה.
  3. עד פי 3 מהריבית הבסיסית מתווסף לריבית הבסיסית אם התביעה היא לא שנויה במחלוקת בתום לב.
  4. עד פי 3 מהריבית הבסיסית מתווסף לריבית הבסיסית בתביעה עם עוררין.
  5. בית המשפט יקבע על פי הדין וחופש ההחלטה שנתנה לבתי המשפט בישראל.

 

47. מבוטח לא עזר למבטח לברר את חבותו, מה המבטח יכול לעשות:

            א. אין המבטח חייב בתשלום כל שהוא.

            ב. המבטח חייב לשלם על קרות המקרה ללא קשר לעזרה של המבוטח.

            ג. ישלם על פי הנזק שנגרם למבטח אילו היו עוזרים לו.

            ד. ישלם למבוטח על פי החלק היחסי מכלל התביעה אם המבוטח היה עוזר למבטח.

            ה. החוק לא מחייב תשלום, יתרה מזאת המבטח יוכל לתבוע את המבוטח על אי ברור החבות.

 

48. מה גובה עמלת השירות שניתן לסוכן לגבות על שירות שהפנה או שעשה:

א. ניתן עד 250 ₪

ב. ניתן 0 ₪.

ג. ניתן 100 ₪.

ד. ניתן 500 ₪.

ה. ללא הגבלה.

 

49. מה ההבדל בין השתתפות עצמית לסף פיצוי:

א. סף פיצוי יותר גבוה מהשתתפות עצמית 

ב. השתתפות עצמית יותר גבוה סף פיצוי

ג. בהשתתפות עצמית משלמים את מלא הזנק ואילו סף פיצוי לא תמיד.

ד. בהשתתפות עצמית המבוטח תמיד משלם ואילו בסף פיצוי המבוטח לא תמיד משלם.

ה. אין הבדל בין השניים, המבוטח נושא על עצמו תמיד סכום השתתפות בתביעה.

 

50. מה משמעות המילה פרנצי'זה:

א. סכום כספי שישלם המבוטח עד לסף הפיצוי.

ב. סכום כספי שישלם המבוטח מעל או שווה לסף הפיצוי.

ג. סכום כספי שישלם המבטח מעל או שווה לסף הפיצוי .

ד. סכום כספי שישלם המבטח מעל לסף הפיצוי.

ה. סכום כספי שמשלם המבוטח בכל מקרה עד לסף הפיצוי.

 

 

שחזור המבחן ביסודות הביטוח - חלק א'

 

 

אורין-שפלטר השכלה פיננסית מעבירה קורסי הכנה למבחני רשות ני"ע ומשרד האוצר בכל רחבי הארץ:
תל-אביב, ירושלים, חיפה, באר-שבע, ראשון לציון ונתניה

ערכת לימוד במקצועית א כוללת:

150 שעות אקדמיות, ספרי לימוד, חוברת תרגול, אתר תרגול, מרתונים ומבחנים משנים קודמות

ערכת לימוד בגמר בגמר פנסיוני כוללת:

120 שעות אקדמיות, ספרי לימוד, חוברת תרגול ומרתונים ומבחנים משנים קודמות

 

תשובות

 

שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

ג

26

ד

2

א

27

ג

3

ד

28

ה

4

ה

29

ג

5

ג

30

ג

6

ה

31

ה

7

ד

32

א

8

ב

33

ה

9

ה

34

א

10

ג

35

ב

11

ד

36

א

12

ה

37

ה

13

ה

38

ה

14

א

39

ה

15

ה

40

ב

16

ב

41

א

17

ד

42

ד

18

ה

43

ד

19

א

44

ה

20

ג

45

ד

21

ד

46

ג

22

ד

47

ג

23

ד

48

ב

24

ג

49

ד

25

ב

50

ג